Bt Este

D

dinhhuan_mu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Cho hh X chứa 2este đơn chức. Biết 0,2 mol X t/d vừa đủ vs 0,3 mol NaOH. Sau phản ứng thu đc 25,3g muối khan vs 4,6g kết tủa. CT của 2 este là
A. HCOOC2H5 & CH3COOC6H5
B. CH3COOC2H5 & HCOOC6H4CH3
C. HCOOC2H5 & HCOOC6H5
D. CH3COOC2H5 & HCOOC6H4CH3

2. X là một este đơn chức có tỉ khối so vs He là 25. Cho 5g X t/d vs dd chứa 0,075 mol NaOH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn đem cô cạn dd thu đc 5,8g chất rắn khan. CTCT của X là
A. CH2=CHCOOC2H5
B. C2H5COOCH=CH2
C. CH3COOCH=CHCH3
D. CH2=CHCH2COOCH3
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom