Sinh 12 bt dtqt

ngia

Học sinh mới
Thành viên
5 Tháng bảy 2022
37
23
6
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài TV lưỡng bội ngẫu phối, màu hoa do một gen có n alen quy định (n>1), trong đó các alen trội lặn hoàn toàn với nhau từng đôi một. Giả sử ở một quần thể đang CBDT , trong đó tần số các alen đều bằng nhau. Theo lý thuyết, nếu các thế hệ sau của quần thể chỉ chịu tác động của tối đa 1 nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong QT , những KG dị hợp có tổng tỉ lệ là 1- 1/n

II. Nếu chọn lọc tự nhiên tác động theo xu hướng loại bỏ các cá thể thuần chủng, thì tần số alen không đổi qua các thế hệ
III. Nếu QT có 4 alen, lúc này các cá thể KHÔNG thuần chủng gấp 3 lần các cá thể TC
IV. Nếu QT có 3 alen và F1 tự phối , thì ở F2 , các cá thể đồng hợp sẽ chiếm tỉ lệ 2/3
A. 1 B.2 C. 3 D.4
 
  • Love
Reactions: jagbaskerville2001

jagbaskerville2001

Cựu TMod Sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2022
219
287
66
22
Hà Nội
Chào em,

I. Những kiểu gen dị hợp có tỷ lệ = (2x 1/n x 1/n)x nC2 = (2x1/nx 1/n)x (nx(n-1))/2 = (n-1)/n = 1-1/n --> I đúng.
II. Nếu chọn lọc tự nhiên tác động theo xu hướng loại bỏ cá thể thuần chủng thì chỉ còn các cá thể dị hợp nên tần số alen không đổi qua các thế hệ do các cá thể dị hợp sẽ sinh sản ra tỷ lệ đời con giống nhau qua các thế hệ. --> II đúng
III. Nếu quần thể có 4 alen, các cá thể thuần chủng = (1/4)^2 x 4 = 1/4 --> Số cá thể không thuần chủng = 1-1/4 = 3/4. --> III đúng.
IV. Nếu quần thể 3 alen (A,a,b) trong đó A>a>b thì P sẽ có kiểu gen đồng hợp là: 1/9 AA: 1/9 aa: 1/9 bb = 1/3 số cá thể đồng hợp, sau 1 thế hệ tự phối, số cá thể đồng hợp sẽ gấp đôi = 2/3 --> IV đúng em nhé!

Chúc em học tốt!

Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 
Top Bottom