Bt dien phan

P

phananh161095

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

trung hòa 80ml dd H2SO4 37,54% (d=1.24g/ml) bang dd KOH 32,8% vừa đủ,thu dd A.Điện phân dd A vs dong điện I=20A,sau thời gian 22578 giây thì ngừng điện phân,thu dd B x% và 36.621g muối tinh thể ngậm 10H20 kết tinh.tìm giá trị x
A 25.75
B 28.49
C 32.03
D 35.25
 
Top Bottom