Bt dien phan hỗn hợp dung dịch

P

phananh161095

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thực hiện phản ứng điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl với cường độ dòng điện là 5A. Đến thời điểm t, tại 2 điện cực nước bắt đầu điện phân thì ngắt dòng điện. Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6 gam CuO và ở anot của bình điện phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Khối lượng hỗn hợp 2 muối NaCl và CuSO4 là:
A. 3,785 gam B. 5,785 gam C. 4,8 gam D. 5,97 gam

Mong các bạn ghi rõ dcum nha.Mình hok hỉu lắm :"Đến thời điểm t, tại 2 điện cực nước bắt đầu điện phân thì ngắt dòng điện"...nghĩa là CuCl2 phải dien phan hết đúng hk ?
 
P

phamthimai146

Thực hiện phản ứng điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl với cường độ dòng điện là 5A. Đến thời điểm t, tại 2 điện cực nước bắt đầu điện phân thì ngắt dòng điện. Dung dịch sau điện phân hoà tan vừa đủ 1,6 gam CuO và ở anot của bình điện phân có 448 ml khí bay ra (đktc). Khối lượng hỗn hợp 2 muối NaCl và CuSO4 là:
A. 3,785 gam B. 5,785 gam C. 4,8 gam D. 5,97 gam

dd sau điện phân tác dụng được với CuO ==> trong dd có H2SO4 ==> CuSO4 còn dư
Đến thời điểm t, tại 2 điện cực nước bắt đầu điện phân thì dừng điện phân ==> CuSO4 còn dư điện phân vừa hết.

Gọi 2a, b là số mol NaCl và CuSO4 dùng
2 NaCl + CuSO4 ---> Cu + Cl2 + Na2SO4
2a-----------a-------------------a
CuSO4 + H2O ---> Cu + 0,5 O2 + H2SO4
b-a-------------------------0,5(b-a)----b-a
H2SO4 + CuO -->
b-a--------b-a
số mol khí = 0,5b + 0,5a = 0,02 ===> a + b = 0,04
số mol CuO : b - a = 1,6/80 = 0,02
===> a = 0,01 và b = 0,03
==> m = 58,5*2*0,01 + 160*0,03 = 5,97 ==> câu D
 
Top Bottom