bIếN hÓa, BiẾn HóA........

M

mrga

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1: CH4 --> C2H2 --> CH3CHO --> C2H5OH --> C4H6 --> C4H10 --> C3H6 --> Rượu iso-propylic
2: CH3COONa --> C2H6 --> C2H5Cl --> C4H10 --> CH4 --> HCHO --> CO2
3: C3H7Cl --> C3H7OH --> C3H6O --> CH3-CH2-COOH

4:Đọc tên HCHC sau:
CH3-CH-CH2-CH-CH3
....... l...........l
.......CH3......C2H5
 
Last edited by a moderator:
S

so_am_i

1: CH4 --> C2H2 --> CH3CHO --> C2H5OH --> C4H6 --> C4H10 --> C3H6 --> Rượu iso-propylic
2: CH3COONa --> C2H6 --> C2H5Cl --> C4H10 --> CH4 --> HCHO --> CO2
3: C3H7Cl --> C3H7OH --> C3H6O --> CH3-CH2-COOH

4:Đọc tên HCHC sau:
CH3-CH-CH2-CH-CH3
....... l...........l
.......CH3......C2H5
4) ta sẽ có mạch chính C và cahcs đnáh số nhwu hình vẽ :
0.4844290_1_1.jpg

Vậy ta sẽ có cách đọc la : 2,4 đimetyl hexan
 
M

making123

bạn có thể áp dung phản ứng thế , hỗn hợp , pu tách trong sach GK , dieu de nhớ nhất. chuC thành công

KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ
 
Top Bottom