Hóa bí quá xin luôn cách làm

hỏi ngu

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười hai 2018
30
3
31
23
Cần Thơ
fjfndndn

linhphuong2011

Học sinh mới
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
8
1
6
20
Hà Nội
THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm
a)theo đb->56x+64y=20,8
Cu0->Cu+2 +2e
y........y...........2y
Fe0->Fe+3 +3e
x.........x.........3x
N+5 +1e->N+4
0,9......0,9.....0,9
Bt e có 3x+2y=0,9
Giải hệ đc x=0,2,y=0,15
->%Fe=0,2.56.100/20,8=54%
->%Cu=46%
b)A gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, HNO3 dư
mdd sau pư= 20,8+1000.1,25-(20,16/22,4).(14+16.2)=1229,4g
nFe(NO3)3=nFe=0,2->C%
nCu(NO3)2=nCu=0,15->C%
nHNO3 dư=1.3,5-0,9=2,6 mol-> C%
 
Top Bottom