Toán 9 bdt

7 1 2 5

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,735
11,284
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
2) [tex]\frac{ab}{a^5+b^5+ab}\leq \frac{ab}{a^2b^2(a+b)+ab}=\frac{1}{ab(a+b)+1}=\frac{abc}{ab(a+b)+abc}=\frac{abc}{ab(a+b+c)}=\frac{c}{a+b+c}[/tex]
Cộng vế theo vế ta có đpcm.
 
  • Like
Reactions: kido2006
Top Bottom