Toán 9 Bất đẳng thức

amsterdamIMO

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng bảy 2018
355
61
51
Hải Phòng
THCS Chu Văn An
28 Tháng ba 2019
343
953
71
13
Thái Bình
Lag..............Reconnect......Loading
Có cái bổ đề này nè [tex](a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)\geq \frac{5}{16}(a+b+c+1)^2[/tex]

[tex]2=\frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} + \frac{1}{c^{2}} \geq \sum \frac{1}{ab}\geq \frac{9}{\sum ab}\geq \frac{9}{\frac{(\sum a)^2}{3}}=\frac{27}{(\sum a)^2}\rightarrow (\sum a)^2\geq \frac{27}{2}\rightarrow \sum a\geq \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{2}}[/tex]
bạn thay vô tính nốt coi sao :)
 
Top Bottom