Toán 8 bất đẳng thức caunchy

Alice_www

Mod Toán
Cu li diễn đàn
8 Tháng mười một 2021
1,103
2
1,683
211
Bà Rịa - Vũng Tàu
Blacklead Gladys
17.
[imath]a^2+1\ge 2a; a^2b^2+4\ge 4ab; a^2b^2c^2+16\ge 8abc[/imath]
[imath]\Rightarrow (a^2+1)(a^2b^2+4)(a^2b^2c^2+16)\ge 64a^3b^2c[/imath]
18.
[imath]a+1\ge 2\sqrt{a}; b+1\ge 2\sqrt{b}; c+1\ge 2\sqrt{c}[/imath]
[imath]\Rightarrow (a+1)(b+1)(c+1)\ge 8\sqrt{abc}=8[/imath]
Có gì khúc mắc em hỏi lại nhé
Ngoài ra em tham khảo thêm tại [Lý thuyết] Chuyên đề HSG : Bất đẳng thức
 
Top Bottom