Hóa 9 bảo toàn e

chấn bé đù

Học sinh mới
Thành viên
4 Tháng tám 2022
2
1
6
Bình Định
Last edited:

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
Khối lượng Fe cực đại tăng được trong 500ml dung dịch HNO3 2M là bao nhiêu biết chỉ xảy ra 2 quá trình khử từ N+5 ---> N+2 và N+4, hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 21.
chấn bé đù
Vì mFe cực đại => x mol Fe cho muối Fe(NO3)2 x mol
Gọi a, b là mol NO, NO2 => m khí = 30a + 46b = 2*21*(a + b) => b = 3a
Bảo toàn mol e: 2x = 3a + b = 6a
Bảo toàn mol N => mol HNO3 = 2x + a + b = 10a = 1 => a = 0,1 => x = 0,3
=> mFe = 56x = 16,8
 
Top Bottom