Sinh Bằng chứng tiến hóa

Y

yd014

C

consoinho_96

không được cùng nguồn gôc phát triển phôi
cánh dơi cà cánh chim là cơ quan tương tự
lưu ý : đây là bài sinh bạn nên post sang sinh
 
Y

yd014

cánh giơi và cánh chim cùng nguồn gốc đấy chứ!có nguồn gốc là chi trước của Thú
 
C

consoinho_96

cánh giơi và cánh chim cùng nguồn gốc đấy chứ!có nguồn gốc là chi trước của Thú

cơ quan tương tự là nhưng cơ quan thực hiện các chức năng như nhau nhưng không được bắt nguồn từ nguồn gốc chung ( tuyển tập 39 đề thi thử - đề 1 )
cánh dơi và cánh chim cùng thực hiện 1 chức năng như nhau : có cấu tạo khác nhau \Rightarrow không cùng nguồn gốc phát triển phôi
theo mình nghĩ là vậy :)
 
Top Bottom