bạn nào làm hộ mình câu này với thanks

H

hoanghai230788

ta có:tg^2 (a)=(1-cos(2a))/(1 + cos(2a))

=> A =(1-cos2x)/(1+cos2x) + (1-cos2y)/(1+cos2y)
=(1-cos2x)/(1+cos2x) +cos2x/(2-cos2x) (do cos2x+cos2y =1)


đặt t = cos2x rồi xét hàm số theo t là ra thôi
 
Top Bottom