bạn nào giúp mình câu này với

C

concoccon

nhận được 3 chất

cho Na vs Ca vào nc có khí bay ra nhưng Ca(OH)2 ít tan nhận dược còn Al thì cho vào kiềm là xong
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom