Hóa 12 Bài toán về sắt

diephungnguyen1606@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng chín 2018
37
14
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ 7,22 g hh X gồm Fe và M (có hóa trị ko đổi và đứng trc H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại) đc chia làm 2 phần bằng nhau:
P1: cho tác dụng hoàn toàn với dd HCl thu đc 2,128 lít H2
P2: cho tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 loãng dư thu đc 1,792 lít NO
Kim loại M trong hh X là
2/Một lá sắt đc chia làm 2 phần bằng nhau
P1: cho tác dụng với Cl2 dư
P2:ngâm vào dd HCl dư
Khối lượng muối sắt sinh ra lần lượt ở ống nghiệm 1 và 2 là
3/Hòa tan 10g hh bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu đc 1,12 lít khí (ĐKC) và dd A.Cho dd A tác dụng với NaOH dư thu đc kết tủa.Nung kết tủa trong kk đến kl ko đổi thì thu đc m rắn là
4/Dùng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện thành 800 tấn gang có hàm lượng Fe là 95%.Quá trính sản xuất gang bị hao hụt 1%.Vậy đã dùng bao nhiêu tấn quặng?
 

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,679
251
26
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
1/ 7,22 g hh X gồm Fe và M (có hóa trị ko đổi và đứng trc H trong dãy hoạt động hóa học của kim loại) đc chia làm 2 phần bằng nhau:
P1: cho tác dụng hoàn toàn với dd HCl thu đc 2,128 lít H2
P2: cho tác dụng hoàn toàn với dd HNO3 loãng dư thu đc 1,792 lít NO
Kim loại M trong hh X là
Giải:
Với x là số oxi hóa của KL M và a và b lần lượt là mol của Fe và M ở mỗi phần, ta có:
56a + Mb = 7,22/2
P1: 2a + xb = 2.nH2
P2: 3a + xb = 3.nNO
Sủy ra a = 0,05 ; xb = 0,09
=> Mb = 7,22/2 - 56.0,05 = 0,81
Lập tỉ Mb/xb = M/x = 9 => M = 9x
Biện luân => x = 3 ; MM =27 Vậy M là Al
2/Một lá sắt đc chia làm 2 phần bằng nhau
P1: cho tác dụng với Cl2 dư
P2:ngâm vào dd HCl dư
Khối lượng muối sắt sinh ra lần lượt ở ống nghiệm 1 và 2 là
KL sắt ở mỗi phần = nhau=> số mol Fe ở mỗi phần = nhau
Với a là mol sắt ở mỗi phần ta có:
P1: FeCl3:a mol => m1 = mFeCl3 = 162,5a gam
P2: FeCl2:a mol => m2 = mFeCl2 = 127.a gam
3/Hòa tan 10g hh bột Fe và Fe2O3 bằng dd HCl thu đc 1,12 lít khí (ĐKC) và dd A.Cho dd A tác dụng với NaOH dư thu đc kết tủa.Nung kết tủa trong kk đến kl ko đổi thì thu đc m rắn là
nH2 = 0,05 mol => nFe = 0,05 mol => mFe = 2,8 gam => mFe2O3 = 7,2 gam => nFe2O3 = 0,045 mol
Dung dịch A: Fe2+: 0,05 mol và Fe3+: 0,045.2 = 0,09 mol và Cl- ----> Fe(OH)2 ; Fe(OH)3 --------->(nung đến m=const) Fe2O3
Bảo toàn nguyên tố Fe: nFe(Fe2O3) = nFe(hh ban đầu) => 2.nFe2O3 = 0,05 + 0,045.2 = 0,14
=> nFe2O3 = 0,07
=> mFe2O3 = 0,07.160
4/Dùng quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện thành 800 tấn gang có hàm lượng Fe là 95%.Quá trính sản xuất gang bị hao hụt 1%.Vậy đã dùng bao nhiêu tấn quặng?
m Fe trong gang = 800.95/100 = 760 tấn
Vì hao hụt 1% => mFe cần dùng = 760.101/100 = 767,6 tấn
=> nFe = 767,6/56. 10^8 mol
=> m quạng manhetit = (767,6.10^8/56)/3. 232.100/80 = 1325.10^8 gam = 1325 tấn
 
Top Bottom