Hóa 12 Bài toán về Fe

MinhDuc2k5

Học sinh
Thành viên
12 Tháng ba 2022
70
61
36
18
Hà Nội
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 85,6 gam E trong bình kín chứa 0,1 mol khí O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,2 mol khí CO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 14,6% thu được 13,44 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 488,2 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong Y gần nhất vói giá trị nào sau đây?
A. 12,1%
B. 13,05%
C. 6,06%
D. 6,88%
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,482
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
BTKL=>[imath]m_X[/imath]=80
X --> Fe(a), O(b)
[imath]n_{H_2}[/imath]=0,6
BT H=>[imath]n_{HCl}[/imath]=06.2+2b=[imath]n_{AgCl}[/imath](BT Cl)
BT e: 3a=2b+0,6.2+[imath]n_{Ag}[/imath]=>[imath]n_{Ag}[/imath]=3a-2b-1,2
488,2=108(3a-2b-1,2)+143,5(1,2+2b)
56a+16b=80
a=1,2, b=0,8
[imath]n_{Fe^{2+}}[/imath]=[imath]n_{Ag}[/imath]=0,8
BTKL=>[imath]m_Y[/imath]=778,8
%[imath]FeCl_2[/imath]=13,05%(B)
Bạn tham khảo nhé !
 
Top Bottom