Hóa 11 Bài toán về ankan

hoangtuan9123

Học sinh gương mẫu
Thành viên
26 Tháng một 2018
1,157
2,224
319
Hà Nội
THPT Xuân Đỉnh

Cloroform

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng một 2020
243
50
61
20
Hà Tĩnh
THPT
Đốt cháy 16,4g hỗn hợp 2 hiđrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 48,4g CO2 và 28,8g H2O.
a, Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon.
b, Tính % V và % m của mỗi hidrocacbon trong hỗn hợp đầu
n(CO2) = 1,1 (mol)
n(H2O) = 1,6 (mol)
HĐC là ankan . Gọi công thức ankan cần tìm CnH2n+2 (n trung bình)
=> n(ankan) = 0,5 (mol)
=> n(trung bình) = 2,2 => 2 ankan là CH4 và C2H6
=>.........
 
Top Bottom