Hóa Bài toán chia 2 phần

M

minhhoang200

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO bằng dung dịch chứa 0,25 mol H2SO4 và 0,15 mol HNO3 thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,08 mol NO và a mol NO2 (không có sản phẩm khử nào khác). Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1 tác dụng với 97,5ml dung dịch KOH 2M thu được 6,42 gam kết tủa.
Phần 2 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Gía trị của m là:
A.38,22 B.29,15 C.35,85 D.32,26
 
Top Bottom