Toán 11 bài tập

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,214
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
1. [imath](x^5+\sqrt{x^2+5})'=5x^4+\dfrac{x}{\sqrt{x^2+5}}[/imath]

2. Xét [imath]f(x)=\sqrt{x}[/imath] [imath]f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x}}[/imath]

Cho [imath]x_0=1, \Delta x=-0.01[/imath]

Theo công thức tính gần đúng ta có

[imath]f(x_0+\Delta x)\approx f'(x_0)\Delta x+f(x_0)=0.995[/imath]

b) [imath]f(x)=\cos x[/imath], [imath]f'(x)=-\sin x[/imath]

Cho [imath]x_0=\dfrac{\pi}2, \Delta x=0,01[/imath]

[imath]f(x_0+\Delta x)\approx f'(x_0)\Delta x+f(x_0)=-0.01[/imath]

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Tổng hợp kiến thức toán 11
 
  • Like
Reactions: minhloveftu
Top Bottom