Sinh 12 Bài tập

Quynhnhu090804

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2020
23
29
31
19
TP Hồ Chí Minh
thpt thủ đức
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen AA định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng, kiểu gen aa quy định lông trắng. Cho các trường hợp sau:


(1). Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.


(2). Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.


(3). Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.


(4). Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.


Giả sử một quần thể thuộc loại này có thành phần kiểu gen là 0,25AA + 0,5Aa+0,25aa=1. Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong các trường hợp:
A. (1) , (3)
B. (3) , (4)
C. (2) , (4)
D. (1) , (2)

Mọi người giải giúp em bài này với . Em cảm ơn nhiều ạ
 
  • Love
Reactions: Bùi Thuỳ Trang

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
20
Thái Nguyên
Ở một loài động vật, màu sắc lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Kiểu gen AA định lông xám, kiểu gen Aa quy định lông vàng, kiểu gen aa quy định lông trắng. Cho các trường hợp sau:


(1). Các cá thể lông xám có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.


(2). Các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.


(3). Các cá thể lông trắng có sức sống và khả năng sinh sản kém, các cá thể khác có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.


(4). Các cá thể lông trắng và các cá thể lông xám đều có sức sống và khả năng sinh sản kém như nhau, các cá thể lông vàng có sức sống và khả năng sinh sản bình thường.


Giả sử một quần thể thuộc loại này có thành phần kiểu gen là 0,25AA + 0,5Aa+0,25aa=1. Chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể trong các trường hợp:
A. (1) , (3)
B. (3) , (4)
C. (2) , (4)
D. (1) , (2)

Mọi người giải giúp em bài này với . Em cảm ơn nhiều ạ
Quynhnhu090804Chào em,
Quần thể có thành phần KG: [imath]0,25AA + 0,5Aa +0,25aa = 1[/imath]
=> Tần số alen : [imath]A=0,5; a=0,5[/imath]
(1) Cá thể lông xám (AA) có sức sống và sinh sản kém thì ta sẽ loại bỏ thành phần AA đi
=> Chia lại tỉ lệ ta có: [imath]\dfrac{2}{3}Aa : \dfrac{1}{3}aa[/imath]
=> Tần số alen : [imath]A=\dfrac{1}{3} ; a=\dfrac{2}{3}[/imath]
Tương tự như vậy với ý (2)(3)(4)
(2)=> [imath]0,5AA : 0,5aa[/imath]
=> Tần số alen: A=0,5 ; a=0,5
(3)=> [imath]\dfrac{1}{3}AA : \dfrac{2}{3}Aa[/imath]
=> Tần số alen: [imath]A=\dfrac{2}{3} ; a=\dfrac{1}{3}[/imath]
(4)=> 100% [imath]Aa[/imath]
=> Tần số alen: [imath]A=0,5 ; a=0,5[/imath]
So sánh tần số sau khi chọn lọc với tần số lúc ban đầu
=>(1)(3) làm thay đổi tần số alen của quần thể
=> Đáp án : A

Nếu em không hiểu có thể hỏi lại nha
Gửi em thêm tài liệu để tham khảo nè :Các dạng bài tập liên quan đến di truyền học quần thể
Chúc em học tốt!
 
  • Love
Reactions: Quynhnhu090804

Quynhnhu090804

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2020
23
29
31
19
TP Hồ Chí Minh
thpt thủ đức
Chào em,
Quần thể có thành phần KG: [imath]0,25AA + 0,5Aa +0,25aa = 1[/imath]
=> Tần số alen : [imath]A=0,5; a=0,5[/imath]
(1) Cá thể lông xám (AA) có sức sống và sinh sản kém thì ta sẽ loại bỏ thành phần AA đi
=> Chia lại tỉ lệ ta có: [imath]\dfrac{2}{3}Aa : \dfrac{1}{3}aa[/imath]
=> Tần số alen : [imath]A=\dfrac{1}{3} ; a=\dfrac{2}{3}[/imath]
Tương tự như vậy với ý (2)(3)(4)
(2)=> [imath]0,5AA : 0,5aa[/imath]
=> Tần số alen: A=0,5 ; a=0,5
(3)=> [imath]\dfrac{1}{3}AA : \dfrac{2}{3}Aa[/imath]
=> Tần số alen: [imath]A=\dfrac{2}{3} ; a=\dfrac{1}{3}[/imath]
(4)=> 100% [imath]Aa[/imath]
=> Tần số alen: [imath]A=0,5 ; a=0,5[/imath]
So sánh tần số sau khi chọn lọc với tần số lúc ban đầu
=>(1)(3) làm thay đổi tần số alen của quần thể
=> Đáp án : A

Nếu em không hiểu có thể hỏi lại nha
Gửi em thêm tài liệu để tham khảo nè :Các dạng bài tập liên quan đến di truyền học quần thể
Chúc em học tốt!
Bùi Thuỳ TrangDạ em hiểu rồi. Em cảm ơn chị ạ.
 
  • Love
Reactions: Bùi Thuỳ Trang
Top Bottom