Hóa 9 bài tập

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thực hiện phản ứng este hóa giữa axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH. Sau phản ứng tách lấy hỗn hợp X chỉ gồm este, axit và rượu. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp X thu được 12,678 lít CO2(đktc) và 8,28 gam H2O. Nếu cũng cho hỗn hợp X như trên thì tác dụng vừa đủ với 150ml dd NaOH 1M,thu được 3,84g rượu.Hóa hơi hoàn toàn lượng rượu này thì thu được thể tích đúng bằng thể tích của 3,36g N2(đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).
Viết các phương trình phản ứng, xác định công thức của este và tính hiệu suất phản ứng este hóa.
Mọi người giúp mình nhanh với.:p
 

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,272
3,908
541
23
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Este hóa axit CxHyCOOH và rượu CnH2n+1OH -> Hỗn hợp X gồm : CxHyCOOH a mol ; CnH2n+1OH b mol và CxHyCOOCnH2n+1 c mol
nCO2 = 0,566 mol (chỗ này bị lỗi số liệu sao á, hình như phải là 12,768 mới đúng)
nH2O = 0,46 mol
* X + O2 -> CO2 + H2O
-> mO/X = mX - mC - mH = 13,2 - 0,566.12 - 0,46.2 = 5,488 (g) -> nO/X = 0,343 (mol)
-> 2a + b + 2c = 0,343 (1)
* X + 0,15 NaOH -> 3,84 (g) rượu
-> a + c = 0,15 (3)
* Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì thể tích tỷ lệ thuận với số mol. Hóa hơi hoàn toàn lượng rượu này ( CnH2n+1OH y + z mol ) thì thu được số mol rượu = nN2 = 0,12 = b + c (3)
(1)(2)(3) -> a = 0,073 , b = 0,043 , c = 0,077

* M rượu = 3,84/(b+c) = 32 -> CH3OH
* X + 0,15 NaOH -> 3,84 (g) rượu + muối CxHyONa + H2O
nH2O = n axit/X = a = 0,073 mol
-> mCxHyONa = 13,2 + 0,15.40 - 3,84 - 0,073.18 ≈ 14,05 (g)
nCxHyONa = nNaOH = 0,15
-> MCxHyONa ≈ 14,05/0,15 ≈ 94 -> C2H3COOH
-> ...
 

minhloveftu

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
15 Tháng một 2019
3,097
2,567
501
Quảng Trị
Trường Đời
ừ, mình đánh lộn đấy, hihi mà bài làm là như vậy đúng không
 
Top Bottom