Hóa 12 Bài tập vô cơ

Lê Gia An

Học sinh
Thành viên
26 Tháng mười hai 2019
72
59
46
TP Hồ Chí Minh
.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

Bài 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 10% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,336 lít khí H2. Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO3 0,3M, thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là
A. 9,6. B. 10,8. C. 12,0. D. 11,2.

Bài 2: Cho 36,24 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,15 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y không chứa NH4+ ) và 0,16 mol hỗn hợp khí X gồm NO2 và NO. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y thấy thoát ra 0,025 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được 173,125 gam kết tủa. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 18,22%. B. 20,00%. C. 6,18% D. 13,04%

Mọi người giúp em với
 

Ngocloc2005

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
197
247
36
Hưng Yên
Bài 1 :
Có : nOH- = 0,15 mol
BTNTH : nH2O = 0,09 mol
BTKL : mM + mH2O = mKL + mO2- + mH2O = mH2 + mOH- + mKL
Mà mO = 0,1m => mKL = 0,9m
=> m = 9,6g.
 
  • Like
Reactions: Lê Gia An

Ngocloc2005

Học sinh
Thành viên
25 Tháng bảy 2021
197
247
36
Hưng Yên
Fe,Fe3O4,Fe(NO3)2 + 1,15HCl, 0,04HNO3 -> Fe2+, Fe3+, Cl-, H+ + AgNO3 -> 173,125g AgCl, Ag
......36,24...........................................................0,16NO, NO2 + H2O......................0,025NO
Có : nH+ = 4nNO = 0,1
BTNTN : nFe(NO3)2 = 0,06
Lại có : nAgCl = nCl- = 1,15
=> nAg = 0,075 mol
Bte : nFe2+ = 0,15
BTĐT => nFe3+ = 0,25 mol
Gọi mol Fe và Fe3O4 là x , y mol
PTKL : 56x + 232y = 25,44
BTNT Fe : x + 3y = 0,34
=> x = 0,04, y = 0,1
=> %Fe = 20%
 
  • Like
Reactions: Lê Gia An

thuyduongne113

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
26 Tháng tám 2021
939
1,130
136
Bình Định
Viện dầu và cây có dầu
Bài 1: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 10% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,336 lít khí H2. Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO3 0,3M, thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là
A. 9,6. B. 10,8. C. 12,0. D. 11,2.

Bài 2: Cho 36,24 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,15 mol HCl và 0,04 mol HNO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y không chứa NH4+ ) và 0,16 mol hỗn hợp khí X gồm NO2 và NO. Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y thấy thoát ra 0,025 mol NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời thu được 173,125 gam kết tủa. Phần trăm số mol của Fe có trong hỗn hợp ban đầu là
A. 18,22%. B. 20,00%. C. 6,18% D. 13,04%

Mọi người giúp em với
2.
Ta thấy $n_{Cl^{-1}}$=1,15 => Phần kết tủa có $n_{AgCl}$ =1,15-> nAg =0,075 => dung dịch Y phải còn $Fe^{2+}$
Bảo toàn electron $n_{Fe^{2+}}=nAg + 3nNO=0,15
Mặt khác khi thêm $AgNO_3$ lại thấy tạo khí NO chứng tỏ dd Y còn H+
=> $n_{H^{+}}$ dư =4nNO=0,1
Đặt x,y,z là số mol Fe, $Fe_3O_4$, $Fe(NO_3)_2$ trong X
->mX=56x+232y+ 180z =36,4(1)
Dung dịch Y có H+ dư và $Fe^{2+}$ nên NO3 hết.
Vậy Y chứa $Fe^{2+}$(0,15), $H^{+}$ dư (0,1),$Cl^{-}$ (1,15) và $Fe^{3+}$
Bảo toàn điện tích => $n_{Fe^{3+}}=0,25
Bảo toàn Fe->x+3y+z =0,25+0,15(2)
Bảo toàn N: 2z+0,04= 0,16(3)
Giải hệ(1)(2)(3): x=0,04;y=0,1; z=0,06
=>% Fe
Bạn còn gì thắc mắc thì ghi bên dưới nha ^ ^
Bạn có thời gian thì vào Post này học thêm các hiện tượng phản ứng hữu ích nha ^ ^
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Lê Gia An
Top Bottom