Hóa 9 Bài tập về tìm công thức hiđrocacbon

Duy Phúc

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng mười một 2021
214
1
451
66
16
Đồng Nai

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
866
1,472
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
[imath]V_A=\frac{0,58}{2,59}=0,224l[/imath]=>[imath]n_A=0,01[/imath]
=>[imath]M_A=58[/imath]
[imath]n_{CO_2}=0,04[/imath]=[imath]n_C(A)[/imath](BT C)
[imath]n_{H_2O}=0,05[/imath]=>[imath]n_H(A)=0,1[/imath](BT H)
[imath]n_C :n_H = 0,04 : 0,1 = 2 : 5[/imath]
=>Công thức đơn giản nhất của A là [imath]C_2H_5[/imath]
=>CT A là [imath](C_2H_5)_n[/imath]
[imath]M_A=29n=58=>n=2[/imath]=>CT A là [imath](C_2H_5)_2[/imath] hay [imath]C_4H_{10}[/imath]
 
Top Bottom