Hóa 9 Bài tập về sắt

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
12
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng. Kết thúc phản ứng thu được 0,1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và còn 0,14m (g) kim loại không tan. Hòa tan hết lượng kim loại này trong dung dịch HCl (dư 10% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa hết với dung dịch chứa tối đa 0,064 mol KMnO4 đun nóng, đã axit hóa bằng H2SO4 dư. Viết các PTHH và tính sô mol Fe3O4 trong m gam hỗn hợp X
 

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
975
558
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
Đặt nFe= x(mol) => nHCl(pư)= 2x => nHCl(dư)= 0.2x
Dung dịch A chứa Fe2+, Cl-, H+
Bảo toàn mol e => nFe2+ + nCl-= 5nKMnO4
=> x= 0.1(mol)
ta có mFe= 0.14m = 5.6 => m= 40g
Đặt nFe3O4=a ,nFe(pư)= b
=> 232a + 56b + 5.6 = 40 => 232a + 56b= 34.4(1)
Muối chứa FeSO4 vì Fe dư
Bảo toàn e => 2b= 2a + 0.1x2
=> a=0.1, b= 0.2
=> m%
 
Last edited:

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
12
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
Đặt nFe= x(mol) => nHCl(pư)= 2x => nHCl(dư)= 0.2x
Dung dịch A chứa Fe2+, Cl-, H+
Bảo toàn mol e => nFe2+ + nHCl= 5nKMnO4
=> x= 0.1(mol)
ta có mFe= 0.14m = 5.6 => m= 40g
Đặt nFe3O4=a ,nFe(pư)= b
=> 232a + 56b + 5.6 = 40 => 232a + 56b= 34.4(1)
Muối chứa FeSO4 vì Fe dư
Bảo toàn e => 2b= 2a + 0.1x2
=> a=0.1, b= 0.2
=> m%
Bạn làm theo cách khác được ko, mình mới lớp 9 nên chưa học bảo toàn e và ion
 

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
975
558
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
Fe2+ --> Fe3+ + 1e
x........................x
2Cl- --> Cl2 + 2e
2.2x.............2.2x
Mn7+ + 5e --> Mn2+
0.064.....0.32
ne cho bằng ne nhận
=> x + 2.2x = 0.32 => x=0.1
 

Nguyễn Đăng Bình

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng hai 2019
2,154
1,938
296
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng. Kết thúc phản ứng thu được 0,1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và còn 0,14m (g) kim loại không tan. Hòa tan hết lượng kim loại này trong dung dịch HCl (dư 10% so với lượng cần phản ứng) thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa hết với dung dịch chứa tối đa 0,064 mol KMnO4 đun nóng, đã axit hóa bằng H2SO4 dư. Viết các PTHH và tính sô mol Fe3O4 trong m gam hỗn hợp X
nFe pư = a
nFe dư = b
nFe3O4 = c
vì sau pư còn dư Fe, ta có pt....
viết pt -> 2a - 2c = 0,1.2 = 0,2
m = 56a + 56b + 232c
0,14m = 56b
-> 56b/(56a + 56b + 232c) = 0,14
-> 48,16b = 7,84a + 32,48c
nHCl dư = 2b/10 = 0,2b
50FeCl2 + 32KMnO4 + 123H2SO4 + 10HCl -> 25Fe2(SO4)3 + 16K2SO4 + 32MnSO4 + 55Cl2 + 128H2O
nMKMnO4 = 0,064 -> nFeCl2 = b = 0,1
-> a = 0,2 / c = 0,1 -> nFe3O4 = c = 0,1
 
Last edited:
  • Like
Reactions: daukhai

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
12
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
Top Bottom