Bài tập về Polime khó hiểu

B

bjgnguyen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nhờ mọi người xem hộ mình bài này
1, Khối lượng phân tử cảu một loại tơ capron bằng 16950 dvC, của tơ enang bằng 21590 đvC. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên là:
A 150 và 170 b 170 và 180 C 200 và 150 D 120 và 160

Không biêt đề bài này có bị sai ko:
dùng Co dư để khử hoàng toàn m gam FexOy , dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1 M thu dc 0,05 mol kết tủa. Mặt khác hòa tan m gam FexOy bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì thu dc 16,25 gam muối khan. Giá trị của m là
ĐA là 8 nhưng đoạn 0,05 mol rất mâu thuẫn nhờ mọi người giúp đỡ
 
P

phamminhminh

câu 1 biết công thức biết phân tử khối chia la ra mà
câu 2 thì Ba(OH)2 tạo kết tủa va Ba(HCO3)2 nữa
 
L

lonelyboy97

Nhờ mọi người xem hộ mình bài này
1, Khối lượng phân tử cảu một loại tơ capron bằng 16950 dvC, của tơ enang bằng 21590 đvC. Số mắt xích trong công thức phân tử của mỗi loại tơ trên là:
A 150 và 170 b 170 và 180 C 200 và 150 D 120 và 160

Không biêt đề bài này có bị sai ko:
dùng Co dư để khử hoàng toàn m gam FexOy , dẫn toàn bộ khí sinh ra qua 1 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1 M thu dc 0,05 mol kết tủa. Mặt khác hòa tan m gam FexOy bằng dd HCl dư rồi cô cạn thì thu dc 16,25 gam muối khan. Giá trị của m là
ĐA là 8 nhưng đoạn 0,05 mol rất mâu thuẫn nhờ mọi người giúp đỡ

câu 2 bảo toàn nguyên tố sau đó bảo toàn khối lượng là ra mà..
KQ 8g
 
Top Bottom