Sinh 10 bài tập về phân bào

jagbaskerville2001

Cựu TMod Sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2022
219
287
66
22
Hà Nội
Chào em,

1. Môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tạo ra 248 NST đơn mới. Gọi k là số lần nguyên phân --> [imath]2n. (2^k-1)[/imath] = 248
Có 3.125% số trứng tạo ra 1 hợp tử --> 3.125%. số trứng được tạo ra = 1 --> số trứng được tạo ra =32 --> [imath]2^k=32[/imath] --> k = 5 --> [imath]2n. (2^5-1)=248[/imath] --> 2n = 8

2. Nếu cặp NST gồm 2 NST có cấu trúc khác nhau --> mỗi cặp tạo ra 2 kiểu giao tử --> a cặp tạo [imath]2^a[/imath] loại giao tử --> [imath]2^a =8[/imath] --> số cặp NST gồm 2 NST tương đồng có cấu trúc khác nhau = a = 3 --> số cặp NST gồm 2 NST tương đồng có cấu trúc giống nhau = n-a = 4-3=1

3. Trao đổi chéo tại 1 điểm ở 1 cặp NST có 2 NST tương đồng giống nhau tạo ra 1 loại giao tử. Trao đổi chéo ở 1 cặp NST chứa 2 NST tương đồng khác nhau tạo 4 loại giao tử --> trao đổi chéo đã xảy ra ở 1 cặp NST có 2 NST tương đồng giống nhau và 1 cặp NST chứa 2 NST tương đồng khác nhau tạo 4 loại giao tử, 2 cặp còn lại không trao đổi chéo mỗi cặp tạo 2 loại giao tử --> số giao tử tạo ra = 1x4x2x2

Chúc em học tốt nha!

Đọc thêm kiến thức tại: Trọn bộ kiến thức.
 
  • Wow
Reactions: ha_duong21
Top Bottom