Hóa 9 Bài tập về hidrocacbon

kngannt25

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng mười 2021
16
19
6
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1/ A là 1 hỗn hợp 2 hiđrocacbon thể khí; B là hỗn hợp O2 và O3. Nếu trộn A và B theo
tỉ lệ 1: 2 về thể tích rồi đốt thì các chất phản ứng vừa vặn hết, tạo ra khí CO2 và nước theo tỉ
lệ 3: 5 về thể tích.
a) Xác định tỉ khối của A đối với H2, biết rằng tỉ khối của B đối với H2 là 17,6.
b) Xác định CTPT và % về thể tích của từng chất trong hỗn hợp A biết rằng nếu dẫn 5 lít
A đi qua dung dịch brom dư thì thể tích khí còn lại là 4 lít.
Các thể tích được đo ở cùng 1 điều kiện.
2/ Hỗn hợp khí A gồm H2 và 1 hiđrocacbon X mạch hở. Đốt cháy 6 gam A thu được
17,6 gam CO2. Mặt khác, 6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 32 gam Br2.
Hỗn hợp khí B gồm H2 và 1 hiđrocacbon Y, mạch hở. Tỉ khối của B so với H2 bằng 3. Đun
nóng B với bột Ni (xt) tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B1 có tỉ khối so với H2
bằng 4,5. Tính % thể tích mỗi khí trong A và B và xác định CTPT của X và Y. Biết chúng là
các chất khí ở đktc.
 

huyenlinh7ctqp

Cựu PT nhóm Hóa | Nhất đồng đội Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng mười hai 2015
3,033
4,696
764
20
[^_^] Muốn biết không [*_-] Tự tìm hiểu nha [+_+]
1/ A là 1 hỗn hợp 2 hiđrocacbon thể khí; B là hỗn hợp O2 và O3. Nếu trộn A và B theo
tỉ lệ 1: 2 về thể tích rồi đốt thì các chất phản ứng vừa vặn hết, tạo ra khí CO2 và nước theo tỉ
lệ 3: 5 về thể tích.
a) Xác định tỉ khối của A đối với H2, biết rằng tỉ khối của B đối với H2 là 17,6.
b) Xác định CTPT và % về thể tích của từng chất trong hỗn hợp A biết rằng nếu dẫn 5 lít
A đi qua dung dịch brom dư thì thể tích khí còn lại là 4 lít.
Các thể tích được đo ở cùng 1 điều kiện.
Giả sử có 1 mol A và 2 mol B
Trong B có : 1,6 mol $O_2$ và 0,4 mol $O_3$
$\rightarrow \sum n_O=4,4 mol=n_{H_2O}+2n_{CO_2}=11a$ ( Bảo toàn O )
$\rightarrow a=0,4 \rightarrow n_{H_2O}=2 mol$, $n_{CO_2}=1,2 mol $
Bảo toàn m suy ra $m_A=18,4$
$\rightarrow M_A=18,4 \rightarrow d_{A/H_2}=9,2$
b) $M_A=18,4 \rightarrow $ Trong A chắc chắn có $CH_4$
Nếu dẫn 5 lít A đi qua dung dịch brom dư thì thể tích khí còn lại là 4 lít.
$\rightarrow$ Nếu dẫn 1 mol A đi qua $Br_2$ dư thì còn lại 0,8 mol khí - là $CH_4$
$\rightarrow $ Số mol hidrocacbon còn lại = 0,2 mol
Khối lượng của hidrocacbon còn lại = $18,4-0,8.16=5,6g$
$\rightarrow$ M của hidrocacbon còn lại là 28 - $C_2H_4$
2/ Hỗn hợp khí A gồm H2 và 1 hiđrocacbon X mạch hở. Đốt cháy 6 gam A thu được
17,6 gam CO2. Mặt khác, 6 gam A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 32 gam Br2.
Hỗn hợp khí B gồm H2 và 1 hiđrocacbon Y, mạch hở. Tỉ khối của B so với H2 bằng 3. Đun
nóng B với bột Ni (xt) tới phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B1 có tỉ khối so với H2
bằng 4,5. Tính % thể tích mỗi khí trong A và B và xác định CTPT của X và Y. Biết chúng là
các chất khí ở đktc.
+> $n_{CO_2}=0,4 mol$
Vì X là chất khí suy ra số C của X [tex]\geq 4[/tex] $\rightarrow n_X \geq 0,1$
$n_{Br_2}=0,2 mol$
Nếu X có 1pi $\rightarrow n_X=0,2 mol $
$\rightarrow N_C(X)=2 \rightarrow C_2H_4$
Nếu X có 2 pi $\rightarrow n_X=0,1 mol$
$\rightarrow C_4H6$
+> Hỗn hợp $B_1$ có M trung bình = 9
$\rightarrow$ Trong $B_1$ có chứa $H_2$ dư
$\rightarrow$ Trong $B_1$ chỉ chứa hidrocacbon no

Khối lượng hỗn hợp sau phản ứng không đổi
[tex]\rightarrow \frac{n_{B_1}}{n_B}=\frac{M_B}{M_{B_1}}=\frac{3}{4,5}[/tex]
Giả sử có 3 mol $B_1$ và 4,5 mol B
$\rightarrow m_B=27 g$
Số mol $H_2$ phản ứng là số mol khí giảm = 1,5 mol
Nếu Y có 1 pi $\rightarrow n_Y=1,5 mol$
$\rightarrow n_{H_2} $ bđ = 3 mol
$\rightarrow m_Y=24 \rightarrow M_Y=16 $ Loại
Nếu Y có 2 pi $\rightarrow n_Y=0,75 mol$
$\rightarrow n_{H_2}$ bđ =3,75 mol
$\rightarrow m_Y=33 \rightarrow M_Y=26 \rightarrow C_2H_2$

Có gì không hiểu thì e hỏi xuống phía dưới nhé!
 
Top Bottom