Hóa 12 Bài tập về Fe

Timeless time

Phụ trách nhóm Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng tám 2018
2,692
5,963
596
21
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vào dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn. Cho NH3 dư vào dung dịch sau phản ứng, lọc kết tủa nhiệt phân không có không khí được 9,1 gam chất rắn Y. x có giá trị là bao nhiêu?
 

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,665
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
(Fe, Mg, Al) + AgNO3 dư ----> DD (Al(NO3)3; Mg(NO3)2; Fe(NO3)3) + Ag:x gam
DD + NH3 dư ----> Kết tủa ---->(nhiệt phân) Y( Al2O3; Fe2O3 và MgO)
mO = mY - mCR ban đầu = 9,1 - 5,5 =3,6 gam => nO = 0,225 mol
Ta có thể thấy:
Mg ----> Mg2+ 2e
Al ----> Al3+ + 3e
Fe ----> Fe3+ + 3e
Ag+ + e ----> Ag
=> nAg tạo thành = ne KL nhường
Ta có: Số mol e KL nhường = 2.nO = 0,45 mol
=> nAg = 0,4 mol => x = 108.0,45 = 48,6 gam
 
  • Like
Reactions: Timeless time

Timeless time

Phụ trách nhóm Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng tám 2018
2,692
5,963
596
21
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
(Fe, Mg, Al) + AgNO3 dư ----> DD (Al(NO3)3; Mg(NO3)2; Fe(NO3)3) + Ag:x gam
DD + NH3 dư ----> Kết tủa ---->(nhiệt phân) Y( Al2O3; Fe2O3 và MgO)
mO = mY - mCR ban đầu = 9,1 - 5,5 =3,6 gam => nO = 0,225 mol
Ta có thể thấy:
Mg ----> Mg2+ 2e
Al ----> Al3+ + 3e
Fe ----> Fe3+ + 3e
Ag+ + e ----> Ag
=> nAg tạo thành = ne KL nhường
Ta có: Số mol e KL nhường = 2.nO = 0,45 mol
=> nAg = 0,4 mol => x = 108.0,45 = 48,6 gam
Cho em hỏi tại sao Số mol e KL nhường = 2.nO vậy ạ ???
 

Tâm Hoàng

Cựu Cố vấn Hóa
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,560
1,665
251
25
Quảng Bình
Đại học Sư phạm Huế
Cho em hỏi tại sao Số mol e KL nhường = 2.nO vậy ạ ???
Em có thể tương tượng hỗn hợp gồm Al2O3, MgO và Fe2O3 được tạo thành từ phản ứng giữa Mg, Al, Fe với Oxi
Mg ----> Mg2+ + 2e
Al ----> Al3+ + 3e
Fe ----> Fe3+ + 3e
O + 2e ----> O2-
=> Số mol KL nhường = 2.nO = nAg
 
  • Like
Reactions: Timeless time
Top Bottom