bài tập về Fe _cần ngay 58

X

xekovo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

chia hỗn hợp X gồm K,Al và Fe thành hai phần bằng nhau .Cho phần 1 vào dd KOH (dư)thu được 0,784l l khí H2 .Cho phần 2 voà một lượng dư H2O ,thu được 0,448l khí H2 và m g hỗn hợp kl Y hoà tan hoàn toàn Y voà dung dịch HCL (dư)thu được 0,56l khí H2 .K hối lượng của K ,Al,Fe trong mỗi phần hỗn hợp X là?
 
C

cosset

khi cho hỗn hợp vào KOH thu đc số mol khí lớn hơn khi cho vào nước
\Rightarrowthí nghiệm 2 sau khi cho vào nước KOH hết ,Al dư
gọi x,y,z là số mol K,Al,Fe trong mỗi phần .ta có hệ phương trình
x+ 3/2y = 0,035 x=0,008
x+ 3/2x=0,02 \Rightarrow y=0,018
3/2(y-x) + z= 0,025 z=0,01
\Rightarrowkhối lượng mỗi kim loại trong mỗi phần hỗn hợp là
K=0,008*39=0,312 g
Al=0,018*27=0,486 g
Fe=0,01*56= 0,56 g
 
H

hung_ils

Gọi nK=a;nAl=b;nFe=c
nH2 (phần 1)=0,035;nH2(phần 2)=0,02
Vì phần 2 là cho hỗn hợp vào nước \Rightarrow0,02molH2, phần 1 cho vào KOH\Rightarrow0,035 mol H2 nên ở phần 2, sau khi cho vào nước, Al chưa tan hết còn ở phần 1 Al tan hết.
K +H2O\RightarrowKOH+1/2H2;Al+KOH+3H2O\RightarrowK(Al(OH)4)+3/2H2
Vì phần 1 Al tan hết nên nH2 phần 1)= 0,035=a/2+3b/2
Vì phần 2 Al chưa tan hết nên nH2 tính theo K
n(KOH phần 2)=3a \RightarrownH2=(a+3a)/2=0,02\Rightarrowa=0,01
\Rightarrowb=(0,035-0,01/2)*2/3=0,02
Xét phần 2, sau khi cho vào nước, hỗn hợp kim loại có 0,01Al dư(do KOH chỉ hòa tan 1 phần Al) và c mol Fe
0,01Al+HCl\Rightarrow0,15H2
cFe+HCl\RightarrowcH2
\Rightarrowc+0,015=0,025c=0,01
Vậy mK=0,39;mAl=0,54;mFe=0,56
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom