Hóa 11 Bài tập về ankan

nghoangvanlam120103@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng năm 2020
2
0
1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi clo hóa 96g một hiđrocacbon no tạo ra 3 sản phẩm thế lần lượt là 1, 2 và 3 nguyên tử clo. Tỉ lệ thể tích các sản phẩm khí và hơi là 1 : 2 : 3. Tỉ khối hơi của sản phẩm chứa 2 nguyên tử clo đối với H2 là 42,5. Tìm thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp sản phẩm?
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Khi clo hóa 96g một hiđrocacbon no tạo ra 3 sản phẩm thế lần lượt là 1, 2 và 3 nguyên tử clo. Tỉ lệ thể tích các sản phẩm khí và hơi là 1 : 2 : 3. Tỉ khối hơi của sản phẩm chứa 2 nguyên tử clo đối với H2 là 42,5. Tìm thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp sản phẩm?

X: CnH2n+1Cl a mol, CnH2nCl2 2a mol và CnH2n-1Cl3 3a mol
M CnH2nCl2 = 14n + 71 = 2*42,5 => n = 1 => ankan là CH4
Mol ankan = a + 2a + 3a = 96/16 => a = 1
=> mCH3Cl = 50,5a = 5,05
=> mCH2Cl2 = 85*2a = 17
=> mCHCl3 = 119,5*3a = 35,85
=> m sản phẩm => %m các chất
 
Top Bottom