bài tập về anđ,xeton

Y

yanatsu

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cau 1:Hiđrô hoá anđehit oxalic(CHO-CHO) thu được số sản phẩm hữu cơ tối đa là:
A.1 B.2 C.3 D.4
Cau 2:Cho sơ đồ chuyển hóa:M+Br2 ->C3H6Br2+NaOH ->N+CuO,t -> andehit 2 chức. Kết luận nào đúng:
A.M là C3H6 và N là CH3CH(OH)CH2OH
B.M là C3H6 và N làCH2(OH)CH2CH2OH
C.M là xiclopropan và N là CH2(OH)CH2CH2OH
D.M là C3H8 và N là glixerin C3H5(OH)3
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

Cau 1:Hiđrô hoá anđehit oxalic(CHO-CHO) thu được số sản phẩm hữu cơ tối đa là:
A.1 B.2 C.3 D.4
Cau 2:Cho sơ đồ chuyển hóa:M+Br2 ->C3H6Br2+NaOH ->N+CuO,t -> andehit 2 chức. Kết luận nào đúng:
A.M là C3H6 và N là CH3CH(OH)CH2OH
B.M là C3H6 và N làCH2(OH)CH2CH2OH
C.M là xiclopropan và N là CH2(OH)CH2CH2OH
D.M là C3H8 và N là glixerin C3H5(OH)3

1/ 2
$OHC-CH_2OH$ và $C_2H_4(OH)_2$

2/ A
Do nguyên tử Br nằm cạnh nhau nên hai nhóm -OH cũng phải nằm cạnh nhau
 
Top Bottom