Bài tập về ancol !

L

lovely7777

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em chào thầy và các bạn ạ. Em có bài tập này giả mãi không ra kết quả trùng với đáp án,mọi người giúp em nhé.

Câu 14 : Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp 2 ancol no,đơn chức thu được 70,4 g CO2 và 39,6 g H2O.Đem a gam hỗn hợp 2 ancol trên tác dụng với 15g Na.Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là :
A : 46g
B: 47,6 g
C: 40g
D :38,6 g

Câu 15 : Hỗn hợp X gồm 2 axit đơn,cùng dãy đồng đẳng.Hóa hơi m gam X ở 136,5 độ C trong bình kín dung tích 0,56 lít thấy P = 1,5 atm.Nếu đốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì thu được 1,65 g CO2.Tính m
A: 13,25
B : 1,3255
C: 26,5
D : 28,76

Câu 10 :
Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm các chất có công thức phân tử sau : CH4 ; CH4O ; C2H4O ; C2H2O2 . Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M thu được dd có chứa 8,48 g Na2CO3 ; khối lượng bình đựng NaOh tăng m gam.Tính m ?
A: 8,88
B : 8,46
C: 8,24
D: 7,89

Câu 8 :Cho Na dư vào 100ml cồn etylic 46 độ thu được bao nhiêu lít H2 (DKTC) biết
d( C2H5OH) = 0,8h/ml ; d(H2O) = 1g/ml :
A: 33,6
B: 51,52
C: 8,96
D: 42,56

Câu 18 : Oxi hóa hết 15,4 gam hỗn hợp a ancol gồm etilenglicol và etanol = CuO , nhiệt độ thu được 21,8 gam hh hơi Y ( Gồm Andehit và nước ).làm lạnh Y sau đó cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, nhiệt độ. thì thu được bao nhiêu gam Ag ?
A: 86,4
B : 8,64
C: 43,2
D: 32,4

Câu 16 : X có CTPT C7H8O.X tác dụng được với NaOH.X tác dụng với dd Br2 thu được kết tủa Y có CTPT C7H5OBr3. X là ?
A: p-crezol
B :ancol benzylic
C: m-crezol
D: o-crezol

Mọi người cố gắng giúp em nhé,em học hóa kém quá nên rất mong nhận được sự quan tâm của thầy và các bạn.Em xin cảm ơn. :D
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
Câu 8 :
mC2H5OH = 46*0,8 = >nC2H5OH = 0,8 mol
mH2O = 54*1 = 54 g => nH2O = 2 mol
nH2 = 1/2(nC2H5OH + nH2O) =1,4 mol => VH2 = 31,36 l?
Câu 10 :
nCO32- = 0,08 mol, nNaOH= 0,2 mol => dư NaOH,
CO2 + OH- == > HCO3-
0,04-----0,04------0,04 mol
CO2 + 2OH-== > CO32- +H2O
0,08----0,16---------0,08 mol
=>nCO2 = 0,12 mol
Quy đổi hỗn hợp trên về hỗn hợp : CH4O và C2H2O2 có số mol lần lượt là x,y
x+y = 0,1 mol và nCO2 = x + 2y = 0,12
=>m= mCO2 + mH2O
Câu 14 :
nCO2 = 1,6 mol, nH2O = 2,2 mol
=>n2anol = nH2O-nCO2 = 0,6 mol
=>a = 12*1,6 + 2,2*2 + 16*0,6 = 33,2 g.
Khối lượng chất rắn = m 2ancol + mNa – mH2= 33,2 + 15 – 2*0,6/2 = 47,6 g (nH2= 1/2 n2ancol)
Câu 15 :
nX= PV/RT = 1,5*0,56/(22,4/273*(273 + 136,5) = 0,025 mol
nCO2 = 0,0375 mol => Số nguyên tử C trung bình n= 0,0375/0,025 = 1,5
Công thức chung của 2 axit: CnH2nO2
=> m = (14n+ 32) *0,025 = 1,325 g.
Câu 16 :
X có thể thế Br vào 3 vị trí trong vòng nên X chỉ có thể là m-crezol.
Câu 18 :
Gọi số mol của etilenglicol và etanol lần lượt là x,y: 62x + 46y = 15,4
nCuO phản ứng = 2x + y = (21,8-15,4)/16 = 0,4 mol
=> x= 0,1, y = 0,2
CH3CH2OH== > CH3CHO ==> 2Ag
HOCH2CH2OH == > HOC-CHO == > 4Ag
=>nAg = 4x + 2y = 0,8 mol => mAg = 108*0,8= 86,4 g.
 
L

lovely7777

Em cảm ơn thầy ạ,em còn một số câu nữa xin thày và các bạn hướng dẫn giùm :D,đề bài lấy trong đề thi vừa rồi của trường em.

Câu 12:
Hợp chất thơm X có công thức phân tử C8H10O tác dụng với Na,không tác dụng với NaOH.Số công thức cấu tạo của X là :
A: 3
B: 4
C: 5
D: 6
Câu 1 : Cho các thuốc thử sau : Na;K,dung dịch AgNO3/NH3 ; Cu(OH)2,nhiệt độ.Số thuốc thử có thể dùng để phân biệt 2 bình mất nhãn đựng rượu etylic 45 độ và dung dịch Focmalin là :
A:1
B:2
C:3
D:4
Câu 5 :
Cho các chất : (1) axit picric; (2) Cumen; (3) xiclohexanol;(4) 1,2-đihidroxi-4-metyl benzen ; (5) 4-metyl phenol ; (6) anphan-naphtol.Các chất thuộc loại phenol là :
A. 1,3,5,6
B: 1,2,4,5
C: 1,4,5,6
D:1,2,4,6
Câu 25:
Tách riêng hỗn hợp benzen,phenol cần dùng :
A:Đung dịch NaOH,nước brom
B: Dung dịch NaCl,nước Brom
C: Dung dịch NaOH,đungịch HCl
D: tất cả đều được.
Câu 30 : Đốt cháy hoàn toàn 1 mol ankan X được 6 mol CÒ,cho X tác dụng với Br2 ( có as) được 1 dẫn suất môn brom duy nhất.Số CTCT của X thỏa mãn là :
A:2
B:3
C:4
D:5

Đây là trích dẫn một phần trong đề thi vừa rồi của mình,những câu này mình làm rất KHÔNG tốt,mong thầy và các bạn giúp đỡ em hơn.Em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ.
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
Câu 1 :
Dung dịch AgNO3/NH3 ; Cu(OH)2,nhiệt độ có thể nhận được dung dịch Focmalin: AgNO3/NH3(Ag kết tủa trắng), Cu(OH)2,nhiệt độ(kết tủa đỏ gạch Cu2O)
Còn Na và K thì không do trong dung dịch Focmalin có H2O cũng có phản ứng với Na, K nên không phân biệt được 2 bình trên.
Câu 5 :
Các chất có nhóm OH- đính trực tiếp vào vòng thơm thuộc loại phenol.
Các chất thuộc loại phenol là : axit picric, đihidroxi-4-metyl benzen, 4-metyl phenol, anphan-naphtol.
Câu 12:
X phản ứng với Na , không phản ứng với NaOH nên X là các rượu thơm!
Câu 25:
Dáp án C. Dùng dung dịch NaOH tạo muối với phenol tan tốt trong nước, chiết tách được benzen.
Dùng HCl để hoàn nguyên lại phenol, tác lớp, chiết lấy phenol
C6H5OH== >C6H5ONa == > C6H5OH
Câu 30 :
nX:nCO2 = 1:6 => X có CTPT: C6H14.
Viết các đồng phân ứng với CTPT trên mà khi phản ứng với Br2(as) tạo 1 sản phẩm thế duy nhất!
 
Y

yhn92

cấu 1 quá dễ,đáp án b: sau khi dùng bảo toàn khối lượng tính được a=33,2g.chất rắn =33,2+0,6.22+15_0.6.23
 
Y

yhn92

xl bạn câu 1 của t là câu 14 của bạn đáp án b,cau 15 cũng b,ở câu này cần tính số mol của ãit=V.P/(273+136,5).0,082=0.025015mol,sau đó tính số các bon =nCo2/naxit=1,4.sau đó tính Maxit=51,6 .(bởi vì x=1,4 nên đây là axít đon chúc).suy ra m=51,6.o,025015=1,3555
 
Top Bottom