Toán Bài tập ứng dụng sự biến thiên của hàm số để tìm m.

Catcanh2712

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng tám 2017
29
2
6
22
Bà Rịa - Vũng Tàu

_Diêm Đăng Trường

Học sinh mới
Thành viên
1 Tháng tám 2017
42
19
16
22
Bắc Giang
[tex]x^2-3x+2\leq 0<=>1\leq x\leq 2[/tex]
[tex]=> mx^2+(m+1)x+m+1\geq 0[/tex] với mọi [tex]1\leq x\leq 2[/tex]
Ta có:
[tex]\large m\geq \frac{-(x+1)}{x^2+x+1}[/tex]
Đặt [tex]\large f(x)=\frac{-(x+1)}{x^2+x+1}[/tex]
[tex]\large => f'(x)=\frac{x^2+2x}{(x^2+x+1)^2}[/tex]
[tex]\large f'(x)=0<=>x=0;x=-2[/tex] (loại)
[tex]\large =>f(2)_{(max)}=\frac{-3}{7}=>m\geq \frac{-3}{7}[/tex]
mình nghĩ bài bạn sẽ làm như thế này
 

halilom19122000

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười hai 2015
11
0
16
22
Hà Nội
Tìm a và b để các cực trị của hàm số

y=(5/3a^2x^3)+(2ax^2) -9+b đều la những số dương và x0= -5/9 là điểm cực đại.
ai giúp vs
 
Top Bottom