bài tập trong phần phản ứng gồm toàn chất khí của thầy Ngọc

M

mypromise

H

hocmai.hoahoc

Gợi ý:

Đề bài cần sửa lại là "tỉ khối của y so với H2 bằng 29/2".
Khi cracking ankan thì nY=2.nX
mà mX=mY <=> 2.MY=MX => MX= 2.29= 58 => C4H10.
 
Top Bottom