Bài tập tính toán về đột biến gen???

Thảo luận trong 'Kiến thức về di truyền học phân tử (ADN, ARN, Prot' bắt đầu bởi vuphong0707, 9 Tháng mười 2014.

Lượt xem: 3,529

 1. vuphong0707

  vuphong0707 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Câu 10 : Một loại gen có cấu trúc có chứa 90 vòng xoắn và 20% số nucleotit thuộc loại A.Gen bị đột biến dưới hình thức thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X. Nếu sau đột biến gen tự nhân đôi 1 lần thì số liên kết H của gen bị phá vỡ là bao nhiêu?
  Câu 11 : Một gen có 3000 Nucleotit và 3900 liên kết H . Sau khi đột biến ở 1 cặp nucleotit , gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193 A và 6300 G . Số liên kết H của gen sau khi đột biến là bao nhiêu?
  Câu 13 :Gen A có khối lượng 450000 đơn vị cacbon có 1900 liên kết H . Gen A bị thay thế A-T bằng 1 cặp G-X trở thành từng loại của gen a : A=T???, G=X???
  Câu 14 : Một gen có 1200 Nu và có 30%A . Gen bị mất 1 đoạn . Đoạn mất đi 20A và có G=3/2A.Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là bao nhiêu?
  Câu 15.Một gen có 1200 nucleotit và có 30%A . Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2Ăngsstrong và kém 7 liên kết H . Số nucleotit từng loại mà môi trường phải cung cấp cho gen đột biến tự nhân đôi 2 lần là bao nhiêu?
  Câu 16.Một cặp gen dị hợp , mỗi alen đều dài 5100Ăngsstrong.Gen A có số liên kết H =3900, Hiệu số giữa A với G là 20% số nu của gen . Do đột biến thể dị bội tạo tra tế bào có kiểu gen Aaa.Số lượng Nu mỗi loại trong kiểu gen sẽ là bao nhiêu?
  Câu 17. Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen bị đột biến chứa 150 U và 301G ,449A và 600X.Biết rằng trước khi đột biến , gen dài 0,51 micromet và A/G=2/3.Dạng đột biến của gen nói trên là
  Câu 18.Gen A có 90 vòng xoắn và có 20%A bị đột biến mất 3 cặp A-T nằm trọn vẹn trong một bộ ba.Số lượng từng loại Nu của gen sau đột biến là
  Câu 19.Một gen có 3000 Nu và 3900 liên kết H. Sau khi đột biến ở 1 cặp Nu , gen tự nhân đôi 3 lần và sử dụng của môi trường 4193A và 6300G.Số lượng từng loại Nu của gen trước đột biến là?
  Câu 20.Một gen có 3000Nu và 3900 liên kết H.Sau đột biến ở 1 cặp Nu, gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193 A và 6300G. Tỉ lệ gen đột biến trên tổng số gen được tạo ta qua nhân đôi là bao nhiêu%?
   
 2. PHP:
  Câu 10 Một loại gen có cấu trúc có chứa 90 vòng xoắn và 20số nucleotit thuộc loại A.Gen bị đột biến dưới hình thức thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-XNếu sau đột biến gen tự nhân đôi 1 lần thì số liên kết H của gen bị phá vỡ là bao nhiêu?

  = [TEX]\frac{N}{20}[/TEX] => 1800
  A = T = 20%.N = 360
  G = X = 30%.N = 540
  Sau đột biến:
  A = T = 259
  G = X = 541
  H = 2A + 3G = 2.259 + 3.541 = 2141
  [TEX]H_p[/TEX] = H.([TEX]2^1[/TEX] - 1) = 2141

  PHP:
  Câu 11 Một gen có 3000 Nucleotit và 3900 liên kết H Sau khi đột biến ở 1 cặp nucleotit gen tự nhân đôi 3 lần và đã sử dụng của môi trường 4193 A và 6300 G Số liên kết H của gen sau khi đột biến là bao nhiêu?
  [TEX] \left\{\begin{matrix} & 2A+2G=3000& \\ & 2A+3G=3900 & \end{matrix}\right. [/TEX]
  => A = T = 600 ; G = X = 900
  [TEX]A_m_t[/TEX] =[TEX] T_m_t[/TEX] = [TEX]A_b[/TEX].([TEX]2^3[/TEX] - 1) => [TEX]A_b[/TEX] = [TEX]T_b[/TEX] = 599
  [TEX]G_m_t[/TEX] =[TEX] X_m_t [/TEX]= [TEX]G_b[/TEX].([TEX]2^3[/TEX] - 1) => [TEX]G_b[/TEX] =[TEX] X_b[/TEX] = 900
  H = 2[TEX]A_b[/TEX]+ 3[TEX]G_b[/TEX] = 2.599 + 3.900 = 3898

  PHP:
  Câu 13 :Gen A có khối lượng 450000 đơn vị cacbon có 1900 liên kết H Gen A bị thay thế A-T bằng 1 cặp G-X trở thành từng loại của gen a A=T???, G=X??? 
  M = N.300 => N = 1500
  [TEX] \left\{\begin{matrix} & 2A+2G=1500 & \\ & 2A+3G=1900 & \end{matrix}\right. [/TEX]
  => A = T = 350; G = X = 400
  Sau khi đột biến:
  A = T = 259
  G = X = 401

  PHP:
  Câu 14 Một gen có 1200 Nu và có 30%Gen bị mất 1 đoạn Đoạn mất đi 20A và có G=3/2A.Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là bao nhiêu?
  A = T = 30%.N = 360
  G = X = 20%.N = 240
  Sau khi đột biến:
  A = T = 360 - 20 = 340
  G = X = [TEX]\frac{3.A}{2}[/TEX] = [TEX]\frac{3.340}{2}[/TEX] = 540

  PHP:
  Câu 15.Một gen có 1200 nucleotit và có 30%. Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2Ăngsstrong và kém 7 liên kết H Số nucleotit từng loại mà môi trường phải cung cấp cho gen đột biến tự nhân đôi 2 lần là bao nhiêu?
  A = T = 360
  G = X = 240
  H = 2A + 3G = 2.360 + 3.240 = 1440
  Sau đội biến:
  L = 10,2 => mất 3 cặp nu => N = 1200 - 3.2 = 1194
  H = 1440 - 7 = 1433
  [TEX] \left\{\begin{matrix} & 2A+2G=1194 & \\ & 2A+3G=1433 & \end{matrix}\right. [/TEX]
  => A = T = 239; G = X = 358

  PHP:
  Câu 17. Phân tử mARN được tổng hợp từ một gen bị đột biến chứa 150 U và 301G ,449A và 600X.Biết rằng trước khi đột biến gen dài 0,51 micromet và A/G=2/3.Dạng đột biến của gen nói trên 
  L = [TEX]\frac{N.3,4}{2}[/TEX] => N = 3000
  [TEX] \left\{\begin{matrix} & A+G=1500 & \\ & 3A - 2G=0 & \end{matrix}\right. [/TEX]
  => A = T = 600 ; G = X = 900
  Sau đột biến:
  A = T = rA + rU = 449 + 150 = 599
  G = X = rG + rX = 301 + 600 = 901
  So sánh hai trường hợp => đột biến thay cặp A - T = G - X

  PHP:
  Câu 18.Gen A có 90 vòng xoắn và có 20%A bị đột biến mất 3 cặp A-T nằm trọn vẹn trong một bộ ba.Số lượng từng loại Nu của gen sau đột biến
  C = [TEX]\frac{N}{20} [/TEX]=>N = 1800
  A = T = 360
  G = X = 540
  Sau đột biến:
  A = T = 360 - 6 = 354
  G = X = 540
   
  Last edited by a moderator: 11 Tháng ba 2020
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->