Hóa Bài tập tính pH

Paulo Herrera

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng ba 2017
128
40
79
22
  • Like
Reactions: Hồng Nhật

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
5,209
8,405
944
23
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
Bài 1: Hòa tan 3,66g hỗn hợp Na, Ba vào nước dư thu được 800ml dd A và 0,896 lit H2 (dktc).ph của dd A là bao nhiêu?
[tex]n_{OH^-}=2n_{H_2}=2.0,04=0,08[/tex] mol
=> [tex][OH^-]=\frac{n}{V}=\frac{0,08}{0,8}=0,1M[/tex]
=> [tex]pH=14+lg[OH^-]=14+lg0,1=13[/tex]
 
Top Bottom