English THPT Bài tập Tiếng Anh 10

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chào mọi người ! Đến thời điểm này thì mọi người đã vào học hết rồi nhỉ ^^ Hôm nay, mình làm topic này để giúp mọi người nắm chắc kiến thức tiếng Anh 10. Mọi người cùng nhau tham gia nhé ^^ Không chỉ trắc nghiệm, mình sẽ đăng thêm một số câu hỏi tự luận để giúp mọi người vững kiến thức hơn. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé
Và sau đây là một vài câu trắc nghiệm nhé
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. exploited
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
@Asuna Yuuki
@Diệp Ngọc Tuyên
@Nguyễn Quốc Sang
@ĐứcHoàng2017
@Tư Âm Diệp Ẩn
@Hàn Nhã Anh
@ngochaad
@Thanh Trúc Đỗ
@Tống Huy
@Smile EXO-L
Nếu mọi người thấy hay thì tham gia vào nhé ^^
 
Last edited:

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
301
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. exploited
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
Mở hàng cho anh ạ!!! Nhờ anh check giùm em:D
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

_Nguyễn Ngân

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng sáu 2018
200
194
51
Phú Thọ
THPT Phù Ninh
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. expỉodod
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______ to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. exploited
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
Mở hàng cho anh ạ!!! Nhờ anh check giùm em:D
Thanks for "mở hàng nhé" ^^
10/10
Nhớ giới thiệu cho mọi người nhé
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. expỉodod
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______ to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
10/10
Tốt lắm :D
 
 • Like
Reactions: _Nguyễn Ngân

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
@Tư Âm Diệp Ẩn
@_Nguyễn Ngân
Key
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. exploited
b. shouted
c. rang
d. burned
go off = ring: reo
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
go on = continue: tiếp tục
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
Trước danh từ ta dùng tính từ
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
bank: bờ (sông, hồ, kênh, lạch, ruộng...)
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
arrive at: đến (Thường dùng cho địa điểm nhỏ)
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
look for: tìm kiếm
look after: chăm sóc
look at: nhìn
look in: ghé thăm
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
Kiến thức câu hỏi đuôi (Đầu khẳng đuôi phủ và ngược lại)
8/ Two tons of rice ______to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
Câu này cả B và C đều đúng (Đáng lẽ mình nên cho ngữ cảnh cho câu này)
Nếu ngữ cảnh nhấn vào "rice", ta chia số ít
Nếu ngữ cảnh nhấn vào "tons", ta chia số nhiều
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
do laundry: giặc quần áo
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
"living things" là sinh vật sống nên ta chọn môn Sinh học (Biology)
 

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
@Asuna Yuuki
@Diệp Ngọc Tuyên
@Nguyễn Quốc Sang
@ĐứcHoàng2017
@Tư Âm Diệp Ẩn
@mỳ gói
@Hàn Nhã Anh
@ngochaad
@Thanh Trúc Đỗ
@Tống Huy
@Smile EXO-L
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
301
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
enjoy to attend => enjoyed attending

18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
where is located => which is located

19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
( em dở nhất là cái này :>)
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
=> attending
18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
=> which is located.
19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
enjoy to attend => enjoyed attending

18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
where is located => which is located

19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
8/10
Bạn xem lại câu 11 và 16 nhé
Câu 16 dùng từ "careful" chưa sát nghĩa nhé
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
( em dở nhất là cái này :>)
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
=> attending
18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
=> which is located.
19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
8/10
Chế xem lại câu 14 và 16 nhé
14/ Old chỉ có nghĩa là già thôi ^^
 

Tư Âm Diệp Ẩn

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
18 Tháng bảy 2018
1,872
2,037
301
19
Vĩnh Phúc
THPT Nguyễn Viết Xuân
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
Đúng chưa ạ
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
Đúng chưa ạ
Đúng roài nha chế ^^
Just take things easy
 
 • Like
Reactions: Tư Âm Diệp Ẩn

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
Lần này đúng không ạ, em cứ nghĩ là trước N là Adj hì hì.
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
Lần này đúng không ạ, em cứ nghĩ là trước N là Adj hì hì.
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
Câu 16 đúng như em nghĩ. Nhưng "careful" chưa sát nghĩa
Lần này em chọn đúng rồi nhé "caring" cũng là Adj
Câu 14 ^^ Ok rồi
Nhớ "trưởng thành" chưa phải là "già" nhé :D
 

toangocth

Học sinh
Thành viên
5 Tháng năm 2017
77
43
36
20
Thanh Hóa
thpt yên định 1
Chào mọi người ! Đến thời điểm này thì mọi người đã vào học hết rồi nhỉ ^^ Hôm nay, mình làm topic này để giúp mọi người nắm chắc kiến thức tiếng Anh 10. Mọi người cùng nhau tham gia nhé ^^ Không chỉ trắc nghiệm, mình sẽ đăng thêm một số câu hỏi tự luận để giúp mọi người vững kiến thức hơn. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé
Và sau đây là một vài câu trắc nghiệm nhé
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. exploited
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
@Asuna Yuuki
@Diệp Ngọc Tuyên
@Nguyễn Quốc Sang
@ĐứcHoàng2017
@Tư Âm Diệp Ẩn
@Hàn Nhã Anh
@ngochaad
@Thanh Trúc Đỗ
@Tống Huy
@Smile EXO-L
Nếu mọi người thấy hay thì tham gia vào nhé ^^
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
@Diệp Ngọc Tuyên @Tư Âm Diệp Ẩn
Key
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
Trong tiếng Anh, khi kết hợp 2 mệnh đề, chúng ta có thể dùng từ nối "which" để thay thế nghĩa cả mệnh đề đứng trước.
Công thức:
S1 + V1, which S2 + V2
Ở đây không mang nghĩa bị động nhé. Với lại nó cũng không cùng thì luôn nên ta không chọn D
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
proud of: tự hào về
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
contented = satisfied: thỏa mãn
dissatisfied là phủ định của satisfied
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
full-grown: having reached full growth or development :fully grown or mature
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
with flying colors: If you do something such as pass an exam with flying colours, you do it very successfully
Vụ này nằm trong bài 3
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
careful: cẩn thận, thận trọng
caring: chu đáo
Dịch: Người bạn thân nhất của tui là một người nồng hậu và chu đáo
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
enjoy to attend => enjoyed attending

enjoy + Ving (quá quen thuộc rồi nhỉ)
18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
where is located => which is located

Xem thêm tại đây nhé
https://diendan.hocmai.vn/threads/ngu-phap-ve-dai-tu-quan-he-trang-tu-quan-he.624818/
19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
live on: sống nhờ, sống bằng cái gì
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
By + Thời gian quá khứ, Mệnh đề: Quá khứ hoàn thành
Đề này đã có Key rồi nhé
https://diendan.hocmai.vn/threads/bai-tap-tieng-anh-10.699715/#post-3564153
 

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
@Asuna Yuuki
@Diệp Ngọc Tuyên
@Nguyễn Quốc Sang
@ĐứcHoàng2017
@Tư Âm Diệp Ẩn
@mỳ gói
@Hàn Nhã Anh
@ngochaad
@Thanh Trúc Đỗ
@Tống Huy
@Smile EXO-L
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
11. C
12.C
13. B
14.A
15.A
16.C
17. enjoyed to attend -> enjoyed attending
18. where is located -> which is located
19. D (wow Mary Curie)
20. B
Sorry for little bit late
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

toangocth

Học sinh
Thành viên
5 Tháng năm 2017
77
43
36
20
Thanh Hóa
thpt yên định 1
@Asuna Yuuki
@Diệp Ngọc Tuyên
@Nguyễn Quốc Sang
@ĐứcHoàng2017
@Tư Âm Diệp Ẩn
@mỳ gói
@Hàn Nhã Anh
@ngochaad
@Thanh Trúc Đỗ
@Tống Huy
@Smile EXO-L
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
e ko chắc lắm mong anh / chị giải thích giúp ạ
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

Phạm Tuyên

Học sinh
Thành viên
26 Tháng tám 2018
137
95
36
18
Đồng Tháp
THCS Bình Thành
Chào mọi người ! Đến thời điểm này thì mọi người đã vào học hết rồi nhỉ ^^ Hôm nay, mình làm topic này để giúp mọi người nắm chắc kiến thức tiếng Anh 10. Mọi người cùng nhau tham gia nhé ^^ Không chỉ trắc nghiệm, mình sẽ đăng thêm một số câu hỏi tự luận để giúp mọi người vững kiến thức hơn. Mọi người hãy ủng hộ mình nhé
Và sau đây là một vài câu trắc nghiệm nhé
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. exploited
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
@Asuna Yuuki
@Diệp Ngọc Tuyên
@Nguyễn Quốc Sang
@ĐứcHoàng2017
@Tư Âm Diệp Ẩn
@Hàn Nhã Anh
@ngochaad
@Thanh Trúc Đỗ
@Tống Huy
@Smile EXO-L
Nếu mọi người thấy hay thì tham gia vào nhé ^^
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. exploited
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
 
 • Like
Reactions: phuongdaitt1

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
11. C
12.C
13. B
14.A
15.A
16.C
17. enjoyed to attend -> enjoyed attending
18. where is located -> which is located
19. D (wow Mary Curie)
20. B
Sorry for little bit late
11/ Our flight was delayed, ______ meant we had to wait for hours at the airport
A. that is
B. this is
C. which
D. which is
12/ Our teacher is very proud________ her work.
A. in
B. at
C. of
D. with
13/ Although it’s a long day for us, we feel we are contented with what we do. (OPPOSITE)
A. interested
B. dissatisfied
C. excited
D. shocked
14/ As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration, Marie harbored the dream of a scientific career which was impossible for a woman at that time.
A. old
B. full-grown
C. well-known
D. tall
15/ She passed a physics degree with flying colors, and went on to take another degree in mathematics
A. successfully
B. fast
C. colorful
D. deliberately
16/ My closest friend is a warm and ______person
A. careful
B. care
C. caring
D. careless
17/ The members of the club enjoyed to attend the meetings
18/ Da Lat, where is located on Highland, is famous for mild climate
19/ With very little money to________ , Marie Curie came to Paris to realize her dream.
A. do with
B. work with
C. stay on
D. live on
20/ By the end of last summer, the farmers _______ all the crop.
A. harvested
B. had harvested
C. harvest
D. are harvested
e ko chắc lắm mong anh / chị giải thích giúp ạ
Đề này đã có đáp án rồi. Bạn tham khảo nhé
https://diendan.hocmai.vn/threads/bai-tap-tieng-anh-10.699715/#post-3564388
1/ The fire alarm went off when smoke rose.
a. exploited
b. shouted
c. rang
d. burned
2/ After a short break for tea, they went on working.
a. began
b. continued
c. delayed
d. harrowed
3/ I think most children are creative enough to write ______poems.
a. beautiful
b. beautifully
c. beauty
d. beautify
4/ Whenever I returned my village, I enjoy walking along the paths where flowers are growing on the ______of each side.
a. blank
b. banks
c. banking
d. blanket
5/ Yesterday I ____ at the bus-stop just in time to catch the first bus .
a. came
b. went
c. arrived
d. reached
6/ I've looked _____ my book everywhere but I can't find it.
a. for
b. after
c. at
d. in
7/ They haven't finished the project, __________ ?
a. haven't they
b. have they
c. do they
d. don't they
8/ Two tons of rice ______to the victims of the flood yesterday.
a. sent
b. were sent
c. was sent
d. has been sent
9/ The children, all three, have done _____ , mopped, dusted, helped on the house and in the yard.
a. laundry
b. clothes
c. groceries
d. rubbish
10/ _______ class allows students to acquire knowledge about living things.
a. Geography
b. Chemistry
c. Biology
d. History
Đề này đã có đáp án rồi. Bạn tham khảo nhé
https://diendan.hocmai.vn/threads/bai-tap-tieng-anh-10.699715/#post-3564153
 

phuongdaitt1

Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
6 Tháng mười hai 2015
1,886
4,315
496
Tiền Giang
HMF Forum
@Asuna Yuuki
@Diệp Ngọc Tuyên
@Nguyễn Quốc Sang
@ĐứcHoàng2017
@Tư Âm Diệp Ẩn
@mỳ gói
@Hàn Nhã Anh
@ngochaad
@Thanh Trúc Đỗ
@Tống Huy
@Smile EXO-L
@Phạm Tuyên
@toangocth
Verb form:
1/ At this moment, I (feel)__________ that we have a good chance of victory
2/ What do you call a person who works in a library?
He/She (call)______ a librarian
3/ The baby (sleep)_____ . Don't make so much noise
4/ The 26th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) (hold)__________in Hanoi, our beautiful and peaceful capital city, from January 18th to 21st, 2018
5/ In 1903, Marie became the first woman (recieve) _____ a Doctor of Science degree
6/ By the time she was twelve, she (already decide)__________ on a career
7/ My shoes need (mend)______
8/ I can't bear (wear)___________ such tight shoes
9/ We refuse (work)________ overtime unless we get double pay
10/ Do you agree (lend)______ me some money ?
 
Last edited:
 • Like
Reactions: ngochaad
Top Bottom