Sinh 12 bài tập Sinh học 12

Meomeocute02

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2022
22
28
6
Quảng Ngãi
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 18. Ở một loài thực vật, allele A quy định hạt vàng, a quy định hạt xanh. Allele B quy định vỏ trơn,
allele b quy định vỏ nhăn. Cho phép lai (P) AaBb x AaBb thu được F1. Trong các phát biểu sau, có bao
nhiêu phát biểu đúng?
I. F1 có tối đa 10 loại kiểu gene.
II. Trong số các cây hạt vàng F1, tỉ lệ thuần chủng bằng 1/3. (giai thich ro cau nay a T,T)
III. Cây hạt vàng, vỏ nhăn F1 chiếm tỉ lệ 1/3.
IV. Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, có tối đa 45 phép lai có thể xảy ra. (giai thich ro cho em cau nay voi T,T)
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
 

jagbaskerville2001

Cựu TMod Sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2022
219
285
66
21
Hà Nội
Chào em,
I. F1 có tối đa 3*3=9 kiểu gen --> I sai
II. Xét tính trạng màu hạt:
P: Aa x Aa
F1: 1AA: 2Aa: 1aa (3 vàng: 1 xanh)
Vì vậy các cây hạt vàng F1 có tỷ lệ : 1AA: 2 Aa --> tỷ lệ cây thuần chủng AA = 1/3 --> II đúng
III. Cây hạt vàng, vỏ nhăn F1 chiếm tỉ lệ = 3/4*1/4 = 3/16 --> III sai
IV. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên
Xét alen A:
Số phép lai: AAxAA, aaxaa, AAxAa, AAxaa, Aaxaa, AaxAa
Xét alen B:
Số phép lai: BBxBB, bbxbb, BBxBb, BBxbb, Bbxbb, BbxBb
--> Tổng số phép lai ở F1 = 6x6 = 36 phép lai --> IV sai

Chúc em học tốt!

Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 

Meomeocute02

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng bảy 2022
22
28
6
Quảng Ngãi
Chào em,
I. F1 có tối đa 3*3=9 kiểu gen --> I sai
II. Xét tính trạng màu hạt:
P: Aa x Aa
F1: 1AA: 2Aa: 1aa (3 vàng: 1 xanh)
Vì vậy các cây hạt vàng F1 có tỷ lệ : 1AA: 2 Aa --> tỷ lệ cây thuần chủng AA = 1/3 --> II đúng
III. Cây hạt vàng, vỏ nhăn F1 chiếm tỉ lệ = 3/4*1/4 = 3/16 --> III sai
IV. Cho F1 giao phối ngẫu nhiên
Xét alen A:
Số phép lai: AAxAA, aaxaa, AAxAa, AAxaa, Aaxaa, AaxAa
Xét alen B:
Số phép lai: BBxBB, bbxbb, BBxBb, BBxbb, Bbxbb, BbxBb
--> Tổng số phép lai ở F1 = 6x6 = 36 phép lai --> IV sai

Chúc em học tốt!

Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
jagbaskerville2001em vẫn chưa hiểu câu 4 lắm ạ
 
Top Bottom