Sinh 12 bài tập sinh 12

jagbaskerville2001

Cựu TMod Sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2022
219
285
66
21
Hà Nội
Chào em,

P: AaBb x AaBb
F1: 9A_B_: 3A_bb: 3aaB_: 1aabb
Cho 2 cây F1 giao phấn
(1) 1:1:1:1 = (1:1)x(1:1) = (Aaxaa)(Bbxbb)
--> Kiểu gen 2 cây F1 ví dụ AaBbx aabb
(2) 3:1 = (3:1)x100% = (AaxAa)(bbxbb) or (AaxAa)(BBxBB),...
--> Kiểu gen 2 cây F1 ví dụ là Aabb x Aabb
(3) 9:3:3:1 = (3:1)x(3:1) = (AaxAa)(BbxBb)
--> Kiểu gen của 2 cây F1 là AaBb x AaBb
(4) 1:1 = (1:1) x 100% = (Aaxaa)(bbxbb) or (Aaxaa) (BBxBB),...
--> Kiểu gen của 2 cây F1 ví dụ là Aabb x aabb
5,6,7,8 không thỏa mãn trường hợp phân ly độc lập và trội lặn hoàn toàn em nhé!

Chúc em học tốt!

Em tham khảo thêm tại: Trọn bộ kiến thức
 
Top Bottom