Hóa 12 bài tập sắt

0398837610

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng tám 2019
33
13
16
Thanh Hóa
THPT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 (số mol Fe(OH)2=số mol FeO trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch Y và lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đồi thu được 30,4 gam chất rắn khan. Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan. a) p có giá trị : A. 0,28 gam B. 0,56 gam C. 0,84 gam D. 1,12 gam b) m có giá trị : A. 35,49 gam B. 34,42 gam C. 34,05 gam D. 43,05 gam
 
  • Like
Reactions: Toshiro Koyoshi

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
28
Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 (số mol Fe(OH)2=số mol FeO trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch Y và lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đồi thu được 30,4 gam chất rắn khan. Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan.

a) p có giá trị :
A. 0,28 gam B. 0,56 gam C. 0,84 gam D. 1,12 gam b) m có giá trị : A. 35,49 gam B. 34,42 gam C. 34,05 gam D. 43,05 gam

Gọi a, a, b là mol FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3
Dd Y: Fe(NO3)3 2a+b => Fe2O3: 0,5(2a+b)
Bảo toàn mol e: 2a = 3*0,08 => a = 0,12
Mol Fe2O3 = 0,5(2a+b) = 0,19 => 2a+b = 0,38 => b = 0,14
Fe + 2 Fe(NO3)3 -> 3 Fe(NO3)2
0,19--------0,38
=> mol Fe dư = 0,2 - 0,19 = 0,01
=> mFe dư = p = 56*0,01 = 0,56 => câu B
=> m = 72a + 90a + 107b = 34,42 => câu B
 
  • Like
Reactions: Dio Chemistry

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
17
Hưng Yên
Sao Hoả
Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 (số mol Fe(OH)2=số mol FeO trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và 1,792 lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất, đktc). Cô cạn dung dịch Y và lấy chất rắn thu được nung đến khối lượng không đồi thu được 30,4 gam chất rắn khan. Cho 11,2 gam Fe vào dung dịch Y thu được dung dịch Z và p gam chất rắn không tan. a) p có giá trị : A. 0,28 gam B. 0,56 gam C. 0,84 gam D. 1,12 gam b) m có giá trị : A. 35,49 gam B. 34,42 gam C. 34,05 gam D. 43,05 gam
Gọi số mol $FeO; Fe(OH)_2; Fe(OH)_3$ lần lượt là a;a;b(mol)
Quy hỗn hợp về Fe; O và OH
Bảo toàn e ta có: [tex]4a+3b=0,9[/tex]
Bảo toàn Fe ta có: [tex]2a+b=0,38[/tex]
Giải hệ tìm ra a;b tìm được kết quả câu a là B câu b là B
 

Dio Chemistry

Cựu Mod Hóa
Thành viên
26 Tháng chín 2013
1,559
1,379
311
Vĩnh Long
THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3 toàn bộ sẽ chuyển thành Fe(NO3)3 (Vì HNO3 vừa đủ)
2Fe(NO3)3 -> Fe2O3
nFe2O3 = 30,4/160 = 0,19 => nFe(NO3)3 = 0,38
2Fe(NO3)3 + Fe => 3Fe(NO3)2
nFe = 0,2 => Fe dư (0,38/2 < 0,2)
a) => m rắn không tan = m Fe dư = 0,2 - 0,38/2 = 0,01 => p = m Fe dư = 0,56 => B
b) Trong hỗn hợp chỉ có FeO và Fe(OH)2 thay đổi số oxh
Lại có nFeO = nFe(OH)2 = a; nFe(OH)3 = b
nNO = 0,08
Bảo toàn e => 2a = 0,08.3 = 0,24 => a = 0,12
Bảo toàn Fe => 0,12.2 + b = 0,38 => nFe(OH)3 = b = 0,14
=> m = 0,12.72 + 0,12.90 + 0,14.107 = 34,42 => B
 
Top Bottom