Hóa 10 Bài tập phản ứng oxi hóa khử

daukhai

Học sinh chăm học
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
3 Tháng tám 2018
459
391
76
13
Nghệ An
Trường Tiểu Học DIễn Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeS và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 31,36g H2SO4 thu được ddY và khí Z. Toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 30ml ddKMnO4 1M thu được dd chỉ chứa 3 muối. TÍnh khối lượng X đã tham gia phản ứng

Bài 2: Cho A gồm FeCO3 và FeS2 tan hết trong dd HNO3 được hh khí B gồm 2 khí (có dB/oxi = 1,425) và ddC. CHo 0,54l dd Ba(OH)2 0,2M phản ứng vừa đủ với ddC được kết tủa D, nung D đến khối lượng không đổi được 7,568g chất rắn. TÌm:
a) Khối lượng từng chất trong A (biết BaSO4 không bị nhiệt phân)
b) Số mol HNO3 ban đầu
 

Cheems

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười một 2020
649
584
121
Hà Nội
THCS ko noi
Bài 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeS và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 31,36g H2SO4 thu được ddY và khí Z. Toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 30ml ddKMnO4 1M thu được dd chỉ chứa 3 muối. TÍnh khối lượng X đã tham gia phản ứng

Bài 2: Cho A gồm FeCO3 và FeS2 tan hết trong dd HNO3 được hh khí B gồm 2 khí (có dB/oxi = 1,425) và ddC. CHo 0,54l dd Ba(OH)2 0,2M phản ứng vừa đủ với ddC được kết tủa D, nung D đến khối lượng không đổi được 7,568g chất rắn. TÌm:
a) Khối lượng từng chất trong A (biết BaSO4 không bị nhiệt phân)
b) Số mol HNO3 ban đầu
Cái Toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng là hỗn hợp khí hay gì ạ ?
 

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
18
Hưng Yên
Sao Hoả
Bài 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm FeS và Fe3O4 bằng dung dịch chứa 31,36g H2SO4 thu được ddY và khí Z. Toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 30ml ddKMnO4 1M thu được dd chỉ chứa 3 muối. TÍnh khối lượng X đã tham gia phản ứng
Gọi số mol FeS và $Fe_3O_4$ lần lượt là a;b
Quy hỗn hợp về Fe; S và O với số mol lần lượt là a+3b; a; 4b
Bảo toàn S ta có: $n_{SO_4^{2-}}=0,32+a(mol)$
Bảo toàn e ta có: $n_{Fe^{2+}}=0,15(mol)$
$\Rightarrow n_{Fe^{3+}}=a+3b-0,15(mol)$
Bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng với $H_2SO_4$ ta có:
$2.0,15+3.(a+3b-0,15)=0,64+2a$
Bảo toàn O ta có: $4b+0,32.4=(0,32+a).4+0,32$
Giải hệ ta được $a=0,007;b=0,087$
Từ đó tính được X
Bài 2: Cho A gồm FeCO3 và FeS2 tan hết trong dd HNO3 được hh khí B gồm 2 khí (có dB/oxi = 1,425) và ddC. CHo 0,54l dd Ba(OH)2 0,2M phản ứng vừa đủ với ddC được kết tủa D, nung D đến khối lượng không đổi được 7,568g chất rắn. TÌm:
Ta có: $n_{CO_2}=a(mol);n_{NO_2}=4a(mol)$
Bảo toàn e ta có: $n_{FeCO_3}=a(mol);n_{FeS_2}=0,2a(mol)$
Xét các trường hợp với lượng kết tủa như là Ba(OH)2 không đủ để kết tủa hết Fe. Hoặc Ba(OH)2 vẫn dư sau khi phản ứng để lập phương trình với khối lượng kết tủa nhé. (Sr vì mình hơi bận nên làm không chi tiết được)
 

Cheems

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng mười một 2020
649
584
121
Hà Nội
THCS ko noi
Gọi số mol FeS và $Fe_3O_4$ lần lượt là a;b
Quy hỗn hợp về Fe; S và O với số mol lần lượt là a+3b; a; 4b
Bảo toàn S ta có: $n_{SO_4^{2-}}=0,32+a(mol)$
Bảo toàn e ta có: $n_{Fe^{2+}}=0,15(mol)$
$\Rightarrow n_{Fe^{3+}}=a+3b-0,15(mol)$
Bảo toàn điện tích cho dung dịch sau phản ứng với $H_2SO_4$ ta có:
$2.0,15+3.(a+3b-0,15)=0,64+2a$
Bảo toàn O ta có: $4b+0,32.4=(0,32+a).4+0,32$
Giải hệ ta được $a=0,007;b=0,087$
Từ đó tính được X

Ta có: $n_{CO_2}=a(mol);n_{NO_2}=4a(mol)$
Bảo toàn e ta có: $n_{FeCO_3}=a(mol);n_{FeS_2}=0,2a(mol)$
Xét các trường hợp với lượng kết tủa như là Ba(OH)2 không đủ để kết tủa hết Fe. Hoặc Ba(OH)2 vẫn dư sau khi phản ứng để lập phương trình với khối lượng kết tủa nhé. (Sr vì mình hơi bận nên làm không chi tiết được)
Em làm nốt câu cuối nhek
Đặt nFeS2 và nFeCO3 = x,y
M khí = 45,6 , mà CO2 = 44 => M >45,6 có M = 46 ( NO2 )
BT e- : (FeS2)0 -> Fe+3 + 2S+6 + 15 e- ; Fe+2 -> Fe+3 + 1e-
=>nNO2 = 15x + y ; nCO2 = y => mhh khí = 46.(15x + y) + 44y = 45,6.(15x + 2y) <=> Pt tương đương 6x - 1,2y = 0
Dd sau pứ chứa (x+y) mol Fe+3 ; 2x SO4-2 ; H+ dư và NO3- + Ba(OH)2 -> Fe(OH)3 + BaSO4 -to-> Fe2O3 + BaSO4
=>80 (x+y) + 233.2x = 7,568 g <=> Pt tương đương 546x + 80y = 7,568 => x = 0,008 và y = 0,04 mol
=>m = 0,008.120 + 0,04.116 = 5,6 g
Dd Ba(OH)2 pứ vừa đủ => 3(0,008 + 0,04) + nH+ = 0,54.0,2.2 => nH+ dư = 0,072 mol
BTDT cho dd : nNO3- =3nFe+3 + nH+ -2nSO4-2 3.(0,008 + 0,04) - 2.0,008 + 0,072 = 0,2 mol
BT [N] => nHNO3 = nNO3- + nNO2 = 0,2 + 15.0,008 + 0,04 = 0,36 mol
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Linh_2006
Top Bottom