bài tập phân tử khó

T

tientainguyen

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

bài1:Trên một đoạn ADN cuẩ sinh vật nhân chuẩn có 10 đơn vị tái bản giả thiết rằng khoảng cách trung bình giữ 2 điểm tái bản là 6800 Ao , đoạn ADN tái bản 4 đợt thì phải cung cấp số Nu là: đán án 600000
bài 2: Một gen phân mảnh có chứa 5 đoanj intron. TRong các đoạn exon chỉ có 1 đoạn mang AUG và 1 đoạn mang bộ ba kết thúc. Tính theo lí thuyết tối đa có bao nhiêu chuỗi polipeptit khác nhau đc tạo thành từ gen trên?
bài3: một phân tử mARN có hiệu số giưa G và A bằng 5% và giữa X với U bằng 15% số rN của mậch. tỉ lệ Nucleotit của gen tổng hợp mARN trên bằng bao nhiêu:
bài làm của mình là thế này các bạn xem sai ở đâu
gọi N là số Nucleotit của Gen tổng hợp mARN
rG-rA=5% ===> G1-A1=15%N/2 =7.5%N (1)
rX-rU= 15% ===> G2-A2 =5%N/2=2.5%N (2)
ta cộng (1) (2) ta đc G-A= 10% mà ta có G+A=50%
nên suy ra G=X= 30%
A=T=20%
kb sai ở đâu ạ Biểu tượng cảm xúc pacman
Cám ơn các bạn!
 
T

taolatao82

sao lại thê. thế này nhé

bài1:Trên một đoạn ADN cuẩ sinh vật nhân chuẩn có 10 đơn vị tái bản giả thiết rằng khoảng cách trung bình giữ 2 điểm tái bản là 6800 Ao , đoạn ADN tái bản 4 đợt thì phải cung cấp số Nu là: đán án 600000!
10*6800 =68000 => só nu là 68000*2/3,4 = 40000 => tái bản 4 lần cần 40000* 15 = 600000

bài 2: Một gen phân mảnh có chứa 5 đoanj intron. TRong các đoạn exon chỉ có 1 đoạn mang AUG và 1 đoạn mang bộ ba kết thúc. Tính theo lí thuyết tối đa có bao nhiêu chuỗi polipeptit khác nhau đc tạo thành từ gen trên?

vì mã mở đầu và kết thúc là các đoạn exon và ko thể hoán đổi vị trí khi gắn các exon => còn 4 đoạnêxxon có thể hoán đổi = 4! = 24 => 24 loai chuỗi pp
bài3: một phân tử mARN có hiệu số giưa G và A bằng 5% và giữa X với U bằng 15% số rN của mậch. tỉ lệ Nucleotit của gen tổng hợp mARN trên bằng bao nhiêu:
bài làm của mình là thế này các bạn xem sai ở đâu
gọi N là số Nucleotit của Gen tổng hợp mARN
rG-rA=5% ===> G1-A1=15%N/2 =7.5%N (1)
rX-rU= 15% ===> G2-A2 =5%N/2=2.5%N (2)
ta cộng (1) (2) ta đc G-A= 10% mà ta có G+A=50%
nên suy ra G=X= 30%
A=T=20%

giả sử mạch 1 làm gốc ta có rG-rA=5% => X1 - T1 = 5% (1)
rX-rU= 15% => G1 - A1 = 15% (2)
ta cộng (1) (2) ta đc G - A = 20% mà ta có G+A=50% nên suy ra G=X= 35% A=T=15%
 
Top Bottom