Bài tập oxi hóa ancol

L

loverainbow_girl

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Oxi hóa m gam một ancol đơn chức, bậc một, mạch hở A thu được hỗn hợp X gồm: anđehit, axit, nước và ancol dư. Chia X làm 3 phần bằng nhau: P1 cho tác dụng với Na vừa đủ, thu được 0,2 mol H2 và 25,6 gam chất rắn. P2 cho phản ứng với NaHCO3 dư thu được 0,1 mol CO2. P3 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 0,6 mol Ag. Nếu Oxi hóa hoàn toàn m gam A chỉ tạo anđehit rồi cho pư tráng gương thì số mol Ag thu được là(pư hoàn toàn)
đáp án: 4,8
 
  • Like
Reactions: Đắng!
K

khanh_1994

RCH2OH + 1/2O2==> RCHO + H2O (1)
RCH2OH + O2==> RCOOH + H2O (2)
0,1 mol<========0,1===>0,1 mol
n{RCOOH + H2O + RCH2OH dư} = 0.4 mol
mà n{RCOOH + H2O} = 0,2 mol ==> nH2O(1) < 0,2 mol
===> nRCHO < 0,2 mol. Vậy RCHO tác dụng AgNO3 tỉ lện 1/4==> RCH2OH là CH3OH. nHCHO = nH2O(1) = 0,15 mol. ==> nCH3OH dư = 0,4 - 0,1.2 - 0,15 = 0,05 mol. ==> Tổng nCH3OH = (0,1 + 0,15 + 0,05).3 = 0,9 mol.
ở phần 2 khi oxi hóa nHCHO = 0,9 mol ==> nAg = 3,6 mol
không biết sai chỗ nào nữa.
 

ngothanhmen2311@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng bảy 2018
1
0
1
Oxi hóa m gam một ancol đơn chức, bậc một, mạch hở A thu được hỗn hợp X gồm: anđehit, axit, nước và ancol dư. Chia X làm 3 phần bằng nhau: P1 cho tác dụng với Na vừa đủ, thu được 0,2 mol H2 và 25,6 gam chất rắn. P2 cho phản ứng với NaHCO3 dư thu được 0,1 mol CO2. P3 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 0,6 mol Ag. Nếu Oxi hóa hoàn toàn m gam A chỉ tạo anđehit rồi cho pư tráng gương thì số mol Ag thu được là(pư hoàn toàn)
đáp án: 4,8
Oxi hóa m gam một ancol đơn chức, bậc một, mạch hở A thu được hỗn hợp X gồm: anđehit, axit, nước và ancol dư. Chia X làm 3 phần bằng nhau: P1 cho tác dụng với Na vừa đủ, thu được 0,2 mol H2 và 25,6 gam chất rắn. P2 cho phản ứng với NaHCO3 dư thu được 0,1 mol CO2. P3 cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 0,6 mol Ag. Nếu Oxi hóa hoàn toàn m gam A chỉ tạo anđehit rồi cho pư tráng gương thì số mol Ag thu được là(pư hoàn toàn)
đáp án: 4,8
bài này giải thế nào ạ???
 
Top Bottom