bài tập nhận biết

S

smile doll

Do CH3COOH là một axit cacboxylic và là axit không no nên có pứ cộng với dd Br2 Còn CH3COOCH3 không tdụng với Br2 vì nó là muối Amôn của andehic no
( Có lẽ vậy :))
 
P

pnitn123@gmail.com

HCOOCH3 nhóm andehit nên mới tác dụng được với brom, bạn cứ viết công thức cấu tạo ra sẽ thấy
 
P

pnitn123@gmail.com

Ch3cooh

Do CH3COOH là một axit cacboxylic và là axit không no nên có pứ cộng với dd Br2 Còn CH3COOCH3 không tdụng với Br2 vì nó là muối Amôn của andehic no
( Có lẽ vậy :))
CH3COOH là một axit no nha bạn, liên kết đôi trong gốc cacboxylic không được tính, và gốc đó không phản ứng với brom
 
Top Bottom