bài tập nhận biết

L

loveandlife_nb95

Last edited by a moderator:
G

gvnguyentantrung

giải đáp thắc mắc

Cho 3 bột màu vàng Ag3PO4.AgI và C2Ag2. Hoá chất dùng nhận biết
A.H2O............................................. .....B.dd HNO3
C.dd NaOH...........................................D,d d HI

Chọn C
Gỉai thích
2Ag3PO4 +6 NaOH=>3Ag2O +3H2O +2Na3PO4
=>XUẤT HIỆN KẾT TỦA ĐEN
AgI gặp NaOH sinh I2 bay lên
C2Ag2 ko td NaOH
Chúc em thành công!
 
Top Bottom