Hóa 10 Bài tập nguyên tử

Hồng Nhật

Cựu Trưởng nhóm Hóa|Cựu Chủ nhiệm CLB Hóa học vui
Thành viên
29 Tháng sáu 2017
5,209
8,405
944
24
Cần Thơ
Đại học Cần Thơ
bạn cần hỗ trợ bài nào vậy? Mình thấy cái này toàn có các dang giống nhau không à...
 

zkhanhlin2703@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng chín 2018
69
31
11
2p+n=52 suy ra 52/3,5<=p<=52/3
14,9<=p<=17,3
Suy ra p=17thỏa mãn điều kiện p+n<36
Vậy R là Clo.
nZn=1,43/65=0,022(mol)
Mà nZnR2=nZn=0,022(mol)
0,022×(65+2R)=2,992(g)
R=35,5(g/mol)
Gọi %R1=x, %R2=y
Ta có: x+y=100
Suy ra 0<x,y<100
((17+n)x+(17+n+2)y)/100=35,5
17x+19y+nx+ny=3550
1700+2y+100n=3550
0<y=(1850-100n)/2<100
16,5<n<18,5 suy ra n=17hoặc n=18
Khi n=17 thì R1=34, R2=36
%R1=25%, R2=75%
Khi n=18 thì R1=35, R2=37
%R1=75%, R2=25%
 

gintuyen000@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng chín 2018
24
3
6
Nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản bằng 46. Trong đó tỉ số giữa hạt không mang điện đối với hạt mang điện sắp xỉ bằng 0,533.
a. Tìm số lượng từng loại hạt cấu tạo nên nguyên tử, và viết kí hiệu của nguyên tử R.
b. cấu trúc electron của ion tuơng ứng của R. Cho biết R có tính chất hóa học cơ bản là phi kim hay kim loại? vì sao?
 

zkhanhlin2703@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng chín 2018
69
31
11
Nguyên tử R có tổng số hạt cơ bản bằng 46. Trong đó tỉ số giữa hạt không mang điện đối với hạt mang điện sắp xỉ bằng 0,533.
a. Tìm số lượng từng loại hạt cấu tạo nên nguyên tử, và viết kí hiệu của nguyên tử R.
b. cấu trúc electron của ion tuơng ứng của R. Cho biết R có tính chất hóa học cơ bản là phi kim hay kim loại? vì sao?
a) Ta có: 2p+n=46 (1)
n/2p=0,533-->1,066p-n=0 (2)
Giải pt(1 )và (2)-->p=e=15, n=16
Vậy R là Photpho (P)
b)P3-: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
R là phi kim. Vì có 5 e lớp ngoài cùng

nếu đồng vị 27al là 780.tính số đồng vị còn lại.giup mình với
Đề này còn có thêm gì nữa không bạn
 
Last edited by a moderator:

zkhanhlin2703@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
15 Tháng chín 2018
69
31
11
cò có là
trong tự nhiên al có 2 đồng vị 27al và 26al.có nguyên tử khối trung bình là 26,98
Gọi %27Al=x%, %26Al=100-x(%)
A trung bình=(27x+26×(100-x))/100=26,98
-->x=98%-->%27Al=98%,%27Al=2
Giải tới đây thì không hiểu câu hỏi của đề lắm, có phải đề hỏi: Nếu đồng vị 27Al có 780 nguyên tử. Tính số nuyên tử đồng vị còn lại không
 

Le Kim

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng chín 2018
9
0
1
20
Tiền Giang
THPT Đốc Binh Kiều
Bài 1:Tổng số hạt của phân tử M2X là 140, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điệnlà 44. Số khối của M lớn hơn X là 23. Tổng số hạt của M lớn hơn X là 34.
a/Tìm số hiệu nguyên tử M và X.
b/Tính thành phần % khối lượng của M trong phân tử M
2X.
 

ptthuong295@gmail.com

Học sinh
Thành viên
6 Tháng mười 2018
5
6
21
20
Quảng Ninh
THPT Lê Chân
a)M (Z1, N1, E1)
X (Z1, N1, E1)
Ta có: 2(2Z1 + N1 ) + (2Z2 + N2 )= 140 Z1 =19
4Z1 + 2Z2 - ( 2N1 +N2 )= 44 <=> 8Z1 + 4Z2 = 184 <=> Z2 =8
(Z1 + N1 ) - (Z2 + N2 ) =23 Z1 - Z2 = 11 N1 =20
(2Z1 + N1 ) + (2Z2 + N2 )=34 N2 =8
=> K2O
b) % khối lượng của K= (39*2)/(39*2+16)*100=82.9%
 
Top Bottom