bài tập lưỡng tính của al va zn

Thảo luận trong 'Nhôm' bắt đầu bởi nguyenmdrak, 20 Tháng tư 2011.

Lượt xem: 623

 1. nguyenmdrak

  nguyenmdrak Guest

  [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  thầy giải hộ em một số bài sau
  Bài 7: X là dung dịch AlCl3, Y là dung dịch NaOH 1M. Cho 240 ml dung dịch Y vào cốc chứa 100 ml dung dịch X, khuấy đều tới phản ứng hoàn toàn thấy trong cốc có 6,24 gam kết tủa. Thêm tiếp vào cốc 100 ml dung dịch Y, khuấy đều đến khi kết thúc phản ứng thấy trong cốc có 4,68 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch X là: A. 1,0M B. 1,2M C. 1,5M D. 1,6M
  Bài 8: Chia m gam hỗn hợp Na2O và Al2O3 thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1: hòa tan trong nước dư thu được 1,02 gam chất rắn không tan. - Phần 2: hòa tan vừa hết trong 140 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của m là: A. 2,26 B. 2,66 C. 5,32 D. 7,0
  Bài 12: Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch chứa 0,4 mol H2SO4 được dung dịch X. Cho dung dịch chứa 2,6 mol NaOH vào X được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 15,6 gam B. 25,68 gam C. 41,28 gam D. 0,64 gam
  Bài 13: Cho m gam K vào 300 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch X vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m bằng A. 1,59 B. 1,17 C. 1,71 D. 1,95
  Bài 14: Cho 100 ml dung dịch NaOH xM vào dung dịch chứa 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ nhất thì x bằng A. 0,6 B. 0,8 C. 1,0 D. 1,2
  Bài 15: Hòa tan 0,1 mol phèn nhôm – amoni (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O vào nước được dung dịch X. Cho đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch X thì thu được kết tủa Y. Khối lượng kết tủa Y là A. 46,6 gam B. 69,9 gam C. 93,2 gam D. 108,8 gam
  Bài 16: Thêm 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy có khí thoát ra. Thêm dung dịch NaOH vào dung dịch đến khi kết tủa vừa tan hết thì số mol NaOH đã dùng là: A. 0,16 mol B. 0,19 mol C. 0,32 mol D. 0,35 mol
  Bài 17: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al, Na bằng dung dịch NaOH dư thu đựợc 0,4 mol H2 và dung dịch X. Sục khí CO2 vào X tới khi lượng kết tủa không thay đổi nữa thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 10,0 B. 7,7 C. 7,3 D. 5,0
   
 2. ban đầu 0,24mol NaOH--->0,08 mol Al(OH)3
  =>NaOH hết,và Al dư,sp chỉ có 0,08 mol Al(OH)3 .
  sau đó thêm 0,1 mol NaOH vào cốc thì Al hết.
  có thể xem cả thí nghiệm như sau: dạng chuỗi ko cân bằng:
  Al3+ +OH- ---> Al(OH)3 + AlO2-
  0,34------>0,06==>0,04
  áp dụng đl bảo toàn nguyên tố cho Al==>nAl3+=0,1mol==>Cm=1M
  Đ/a :A
   
 3. gọi số mol mỗi phần của Na2O là x; Al2O3 là y.

  Phần 2: hòa tan vừa hết trong 140 ml dung dịch HCl 1M
  ==>2x+6y=0,14==>x+3y=0,07 (1)
  Phần 1: hòa tan trong nước dư thu đc 2x mol NaOH và y mol Al2O3
  2NaOH+Al2O3--->2NaAlO2+H2O
  2 1 2
  thu được 1,02 gam chất rắn không tan
  ==>Al2O3 dư y-x mol và sp là NaAlO2 tan
  ==>y-x=1,02:102=o,o1(3)
  từ (1)&(3)==>x=0,01;y=0,02
  =====>m=5,32g.
  gõ chậm kinh
   
 4. ta có pu trung hoà trước H+ + OH- --->H2O
  0,8 0,8
  tiếp Fe3+ +3OH- ----->Fe(OH)3
  0,24 0,72 0,24
  còn lại 0,32 mol Al3+ va 1,08 mol OH- sẽ pu như sau (viết theo chuỗi,cho lẹ) :
  Al3+ + OH- ------>Al(OH)3 +AlO2-
  0,32 1,08 0,2 0,12
  vạy m=0,24.107+0,2.78=41,28g
   
 5. ta luôn có 1 kết tủa là 0,03 mol BaSO4.
  K----KOH-----OH-
  x x x
  ==> nOH- =x+0,09
  để kết tủa max thì
  3OH- + Al3+--->Al(OH)3 vừa đủ
  0,12<----0,04
  hay x+0,09=0,12=>x=0,03
  m=1,17
   
 6. m kết tủa min<=> kết tủa chỉ có MgO
  tức là NaOH hoà tan hết 0,02mol Al3+ --->AlO2-
  ====>nNaOH= 4.nAl3+ =0,08===>x=0,8
   
 7. dd X gồm Al3+ 0,2 mol
  NH4+ 0,2 mol
  SO42- 0,4 mol
  khi cho Ba(OH)2 dư vào X thì kết tủa chỉ có 0,4 mol BaSO4=>m=93,2
   
 8. ta có "...Al vào dung dịch HNO3 loãng, lạnh (vừa đủ) thì thu được dung dịch X và không thấy có khí thoát ra.." chứng tỏ sp là NH4NO3.
  Áp dụng DLBT e ta tính đc 0,03mol NH4NO3.
  Al------>Al3+ +4OH- ----->AlO2-
  0,08-->0,08--> 0,32
  NH4+ +OH------>NH3+H2O
  0,03-->0,03
  vậy nNaOH=0,32+0,03=0,35mol
   
 9. trog m(g) X gồm x mol Al và y mol Na
  pu 2Na + 2H2O--->H2
  y y/2
  Al+H2O+NaOH(dư)---->3/2 H2
  x 3/2x
  vậy y/2+3/2x=0,4(1)
  "...Sục khí CO2 vào X tới khi lượng kết tủa không thay đổi nữa thu được 15,6 gam kết tủa.." bảo toàn nguyên tố lun thì ta có nAl=nAl(OH)3=0,2
  thay vô (1) đc y=0,2
  vậy m=10g
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY