Hóa Bài tập kim laọi Fe tác dụng với axit

T

tettrungthu17896

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe,Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2(đktc) và dung dịch B.Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư,lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 g chất rắn .tìm a?
 
T

thienlong233

Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe,Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2(đktc) và dung dịch B.Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư,lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 g chất rắn .tìm a?

Fe+2HCl--->FeCl2+H2 (1)
Fe2O3+6HCl-->2FeCl3+3H2O (2)
FeCl2+2NaOH-->Fe(OH)2+NaCl (3)
FeCl3+3NaOH-->Fe(OH)3+3NaCl (4)
4Fe(OH)2+O2-->2Fe2O3+4H2O (5)
2Fe(OH)3-->Fe2O3+3H2O (6)
nH2=0,1mol-->nFe(1)=0,1mol-->mFe(1)=5,6g
nFe=0,1mol-->nFe2O3 tạo ra bởi Fe ban đầu là 0,05mol
-->mFe2O3=8g
-->mFe2O3(6)=16g
-->nFe2O3 ban đầu là 0,1mol
-->mhh=5,6+16=21,6g
 
D

dhbk2013

Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe,Fe2O3 trong dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí H2(đktc) và dung dịch B.Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư,lọc kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 g chất rắn .tìm a?

Gợi ý:
Theo đề bài : $X + HCl ----> H_2$
=> n(Fe) = 0,1 (mol)
Dùng sơ đồ hợp thức : $ (Fe, Fe_2O_3) ------> B + NaOH -----> Fe_2O_3$
Bảo toàn nguyên tố ta có : 0,1 + 2.x = 0,15.2 => x = 0,1 (mol) (với x là số mol của $Fe_2O_3$ )
=> a = 0,1.160 + 0,1.56 = 21,6 (g)
 
Top Bottom