bài tập khó

W

whiterarakawa2010

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

HH X gồm 3 axit cacboxilic đơn chức mạch hở trong đó có 2 axit nó kế tiếp nhau và 1 axit không no có 1 liên kết đôi. Cho X td 0,7 mol NaOH. Trung hòa NaOH dư bằng 0,2 mol HCl. Toàn bộ sản phẩm của quá trình trên đem cô cạn thu 52,58 gam chất rắn E. Đốt E rồi hấp thụ sản phẩm cháy NaOH dư thấy KL dd tăng 44,14 gam. % KL axit không no là:
A 44,89% B 48,19 C 40,57 D 36,28
Mình chỉ thắc mắc không biết đốt RCOONa ra sản phẩm gì???
 
D

ducdao_pvt

Mình chỉ thắc mắc không biết đốt RCOONa ra sản phẩm gì???


RCOONa + [TEX]O_2[/TEX] \Rightarrow [TEX]CO_2[/TEX] + [TEX]H_2O[/TEX] + [TEX]Na_2CO_3[/TEX]
 
Top Bottom