bài tập khó.giải thich gium to

K

khongphaibang

Xảy ra 2 Th

* TH1 :$CO_2+2OH^--->{CO_3}^{2-}+H_2O$
${CO_3}^{2-}+Ba^{2+}--> BaCO_3+H_2O$

* TH2 : Nếu $CO_2$ dư : $CO_2+{CO_3}^{2-}+H_2O-->HCO_3^-$

:Xét TH1 : $n_{CO_2}=0,025+0,025=0,05(mol)$
$ n_{glucozo}=\frac{0,05}{2}.\frac{100}{72}--->m=6,25g$
\Rightarrow $n_{OH^-} = 0,05 + 0,1.2=0,25 mol$

Xét TH2 :${CO_3}^{2-}$ sinh ra : $\frac{0,25}{2}$sẽ tiếp tục phản ứng tiếp với $CO_2$ để tạo ra $HCO_3^-=0,125-0,05=0,075 mol$ còn lại 0,05 mol $CO_3^{2-}$

\Rightarrow $n_{CO_3^{2-}}=\frac{0,25}{2}+0,075=0,2(mol)$
\Rightarrow $n_{glucozo}$=$\frac{0,2}{2}.\frac{100}{72} --> m=25g$
 
R

recycle.bin96

lên men m gam glucozo với hiệu suất= 72%.lượng CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M sinh ra 9,85g kết tủa.tính giá trị của m><

$n_{OH^-} = 0,25$ mol; $n_{Ba^{2+}} = 0,1$ mol.

$n_{kt} = 0,05 > n_{Ba^{2+}}$

TH1: $CO_2$ vừa đủ:

$CO_2 + 2OH^- \Rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$

$\Rightarrow n_{CO_2} = 0,05$ mol $\Rightarrow m_{glucozo} = 6,25$ gam.

TH2: $CO_2$ dư, kết tủa bị hòa tan 1 phần.

$CO_2 + 2OH^- \Rightarrow CO_3^{2-} + H_2O$

$CO_3^{2-} + CO_2 + H_2O \Rightarrow 2HCO_3^-$

Bảo toàn nguyên tố C $ \Rightarrow n_{CO_2} = 0,125 + (0,125 - 0,05) = 0,2$ mol

$\Rightarrow m_{glucozo} = 25$ gam.

 
M

minhduccp

Xảy ra 2 Th

* TH1 :$CO_2+2OH^--->{CO_3}^{2-}+H_2O$
${CO_3}^{2-}+Ba^{2+}--> BaCO_3+H_2O$

* TH2 : Nếu $CO_2$ dư : $CO_2+{CO_3}^{2-}+H_2O-->HCO_3^-$

:Xét TH1 : $n_{CO_2}=0,025+0,025=0,05(mol)$
$ n_{glucozo}=\frac{0,05}{2}.\frac{100}{72}--->m=6,25g$
\Rightarrow $n_{OH^-} = 0,05 + 0,1.2=0,25 mol$

Xét TH2 :${CO_3}^{2-}$ sinh ra : $\frac{0,25}{2}$sẽ tiếp tục phản ứng tiếp với $CO_2$ để tạo ra $HCO_3^-=0,125-0,05=0,075 mol$ còn lại 0,05 mol $CO_3^{2-}$

\Rightarrow $n_{CO_3^{2-}}=\frac{0,25}{2}+0,075=0,2(mol)$
\Rightarrow $n_{glucozo}$=$\frac{0,2}{2}.\frac{100}{72} --> m=25g$

cảm ơn các bạn.nhưng đáp án của nó lại có cả 2 trường hợp><
A.25g
B.12,96g
C.6,25g
D,13g
 
Last edited by a moderator:
M

minhduccp

cảm ơn các bạn.nhưng đáp án của nó lại có cả 2 trường hợp mới đen chứ><
A.25g
B.12,96g
C.6,25g
D,13g
 
N

nghia202

cách giải nhanh trắc nghiệm

bài giải của bạn recycle.bin96 mình không có gì bàn cải nữa, chuẩn xác 100%.
Nhưng mình muốn giúp các bạn 1 cách giải mới. PP này do mình tìm ra (mình là GV dạy Lí + Hoá). các bạn tham khảo nhé.
ta có có hpt: số mol CO2 = x + y
.................số mol OH- = 2x + y , số 2 phí trước x là số 2- trong muối (CO3)2-, số 1 trước y là số 1- trong muối (HCO3)-. nói cách khác số 2 trước x là điện tích của ion (CO3)2-, số 1 trước y là điện tích của ion (HCO3)-.
=> x là số mol của (CO3)2-, y là số mol của (HCO3)-
Đối với bài này: hiển nhiên có 2 TH,
TH1: chỉ có muối (CO3)2- tạo thành, khi đó số mol CO2 = số mol tủa = 0,05.
TH2: có 2 muối tạo thành, ta có hpt
số mol CO2 = x + y (1)
số mol OH- = 2x + y = 0,5.0,1 + 0,5.0,2.2 = 0,25 mol (2)
ta biết x = (CO3)2- = số mol tủa = 0,05
(2) => y = 0,15 mol
(1) => số mol CO2 = 0,2 mol
phần còn lại các bạn tự tính nha, có bạn đã tính rồi đó.
Xin tặng các bạn thêm 1 VD.
VD: cho 0,2 mol CO2 tác dụng với 0,1 mol OH-.
xác định muối tạo thành ?

ta có ngay hpt: số mol CO2 = x + y = 0,2 (3)
số mol OH- = 2x + y = 0,1. (4)
giải hệ => x = -0,1; y = 0,3
bình luận: vì x < 0 => không có muối (CO3)2-, y >0 nên có muối (HCO3)-
nhưng y = 0,3 > x+y = 0,2 cũng vô lí.
khi này ta bỏ x trong 2 pt (3) và (4).
(3) => y=0,2 mol; (4) => y = 0,1 mol
có 2 giá trị của y, ta chọn y nào có giá trị nhỏ => y = 0,1. (các bạn có thể lập tỉ số, viết pt để kiểm nghiệm nhé.)
PP của mình để giúp các bạn không cần viết PtPU mà vẫn giải tốt bài toán.
Quan điểm giải BT Hoá của mình là viết càng ít phương trình càng tốt.
chúc tất cả các ban học tốt.
 
R

recycle.bin96

VD: cho 0,2 mol CO2 tác dụng với 0,1 mol OH-.
xác định muối tạo thành ?

ta có ngay hpt: số mol CO2 = x + y = 0,2 (3)
số mol OH- = 2x + y = 0,1. (4)
giải hệ => x = -0,1; y = 0,3
bình luận: vì x < 0 => không có muối (CO3)2-, y >0 nên có muối (HCO3)-
nhưng y = 0,3 > x+y = 0,2 cũng vô lí.
khi này ta bỏ x trong 2 pt (3) và (4).
(3) => y=0,2 mol; (4) => y = 0,1 mol
có 2 giá trị của y, ta chọn y nào có giá trị nhỏ => y = 0,1. (các bạn có thể lập tỉ số, viết pt để kiểm nghiệm nhé.)
PP của mình để giúp các bạn không cần viết PtPU mà vẫn giải tốt bài toán.
Quan điểm giải BT Hoá của mình là viết càng ít phương trình càng tốt.
chúc tất cả các ban học tốt.

Em cảm ơn thầy ạ :D cách của thầy nhìn nhanh thật

Thầy cho em hỏi ở VD2, lúc nào cũng chọn giá trị y nhỏ hơn hết ạ? tại sao lại vậy ạ? :D
 
N

nghia202

đúng, lúc nào cũng chọn giá trị y nhỏ hơn. (tương tự, nếu y âm, có 2 giá trị của x thì bạn cũng chọn giá trị x nhỏ).
giải thích:
khi bỏ x đi thì (3) => y = 0,2 mol = số mol CO2
(4) => y = 0,1 mol = số mol OH-
ta đã biết chỉ có 1 muối HCO3- tạo thành, pu là
CO2 + OH- --> (HCO3)-
tỉ lệ mol CO2:OH- = 1: 1 => sp (HCO3)- tính theo số mol của CO2 hay OH-??? đương nhiên tính theo số mol nhỏ.
vậy: y = 0,2 mol = số mol CO2
........y = 0,1 mol = số mol OH-
y nào nhỏ thì lấy.
 
Top Bottom