Bài tập hỗn hợp KL tác dụng với muối

B

bdh_115

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 8 g hh A gồm Mg và Fe tác dụng hết với 200 ml dung dịch CuSO4 đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ,thu được 12,4g chất rắn B và dung dịch .Cho dung dịch D tác dụng với dung dịch NaOH dư ,lọc và nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 8 g hỗn hợp gồm 2 oxit .Nồng độ mol của CuSO4 là 1M.Thể tích khí NO thoát ra khi hòa tan B trong dd HNO3 dư là
 
Top Bottom